Το θέμα της επαγγελματικής εξουθένωσης ανέδειξε η νέα έρευνα Resetting Normal του Ομίλου Adecco, με το ιδιαίτερα ανησυχητικό εύρημα ότι στο διάστημα των τελευταίων 12 μηνών, το 38% των εργαζομένων παγκοσμίως δήλωσαν πως υπέφεραν από επαγγελματική εξουθένωση και το 32% ότι η ψυχική τους υγεία επιβαρύνθηκε σημαντικά. Η έρευνα διερεύνησε τις απόψεις 14.800 εργαζόμενων, μεταξύ 18 και 60 ετών, από 25 χώρες (ανάμεσα στις οποίες και η Ελλάδα) σε σχέση με το θέμα αυτό. Σύμφωνα με την έρευνα, η ένταση του φαινομένου της επαγγελματικής εξουθένωσης αναδεικνύει την αδυναμία των διοικήσεων να εντοπίσουν το πρόβλημα νωρίς και να στηρίξουν τους εργαζομένους τους. Χαρακτηριστικά, περισσότεροι από τους μισούς μάνατζερ (51%) παραδέχτηκαν ότι δυσκολεύτηκαν να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν ζητήματα επαγγελματικής εξουθένωσης και ψυχικής ευεξίας των υφισταμένων τους.

Εξάλλου, το 82% των εργαζομένων δήλωσαν ότι κατά τη διάρκεια των περασμένων 12 μηνών, κατά τους οποίους εργάζονταν εξ αποστάσεως είτε καθολικά είτε κατά διαστήματα, ήταν εξίσου παραγωγικοί ή ακόμα και πιο παραγωγικοί από ό,τι πριν την πανδημία. Παρόλα αυτά, τα 2/3 των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι εργάζονταν περισσότερο από 40 ώρες την εβδομάδα – μια αύξηση της τάξης του 14% σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του 2020. Οι περισσότερες ώρες εργασίας μπορεί να φέρνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα σε σχέση με τους ποσοτικούς στόχους, αλλά επιβαρύνουν σημαντικά τους εργαζομένους και την ψυχική τους υγεία.

Έρευνες σχετικά με την απομακρυσμένη εργασία έδειξαν ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας, πολλοί εργαζόμενοι δυσκολεύτηκαν να πάρουν την άδειά τους. Είναι όμως δεδομένο πως η αποσύνδεση από την εργασία για κάποιο διάστημα είναι – εκτός από δικαίωμα των εργαζομένων – απαραίτητη για την ψυχική και σωματική ευεξία τους. Ταυτόχρονα, από έρευνες φάνηκε ότι καθώς οι εργαζόμενοι αισθάνονταν άνετα με τις εφαρμογές τηλεδιάσκεψης, γέμιζαν την ημέρα τους με διαδοχικές εξ αποστάσεως συναντήσεις. Η περιορισμένη αποσύνδεση αλλά και η αδυναμία των οργανισμών να βοηθήσουν τους ανθρώπους τους να διαχειριστούν τον καθημερινό όγκο δουλειάς οδηγεί αναπόφευκτα στην επαγγελματική εξουθένωση, το γνωστό σε όλους “burn out”.

Αυτή την περίοδο, πολλές εταιρείες βρίσκονται στη διαδικασία σχεδιασμού ή εφαρμογής στρατηγικών επιστροφής στο γραφείο. Σύμφωνα με την LHH, για κάποιες εταιρείες η επιστροφή στο γραφείο δεν θα φέρει πολλές αλλαγές σε σχέση με την προ-Covid εποχή, ενώ άλλες ενδέχεται να ακολουθήσουν μια πιο υβριδική προσέγγιση. Συμπερασματικά, οι εργαζόμενοι επιθυμούν μεγαλύτερη ευελιξία στην εργασιακή τους καθημερινότητα και ενεργή συμμετοχή στη χάραξη της στρατηγικής που θα εφαρμόσουν οι εταιρείες τους σε σχέση με το μοντέλο εργασίας που θα υιοθετήσουν.