Το Envolve Entrepreneurship και η SAP Hellas ανακοίνωσαν την έναρξη του διεθνούς προγράμματος “Restart Your Future” με στόχο να στηρίξουν, μέσω εκπαίδευσης, την ένταξη στην αγορά εργασίας, προσφύγων και μεταναστών ηλικίας 18-30 ετών. Σκοπός του προγράμματος, που θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη του Community Foundation Ireland, είναι να βοηθήσει νέους ανθρώπους να αποκτήσουν σημαντικές διαπροσωπικές και κοινωνικές (soft skills) αλλά και ψηφιακές δεξιότητες και ταυτόχρονα να προσφέρει καθοδήγηση και ευκαιρίες απασχόλησης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «το πρόγραμμα στοχεύει να αμβλύνει το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των αναγκών των εργοδοτών για τεχνολογικά καταρτισμένους εργαζόμενους και των γνώσεων και ικανοτήτων νέων που επηρεάζονται από παγκόσμιες γεωπολιτικές εξελίξεις».

Το “Restart your Future” πραγματοποιείται διαδικτυακά στην αγγλική γλώσσα και περιλαμβάνει μαθήματα, εργαστήρια, συνεδρίες ενδυνάμωσης και ευκαιρίες καθοδήγησης από εργαζομένους της SAP Hellas, «προσφέροντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην κατάρτιση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθώς και την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις τάσεις της αγοράς εργασίας, τις διαδικασίες πρόσληψης και τα απαιτούμενα νομικά έγγραφα».

Την Τρίτη 11 Απριλίου, στις 16:00, το Envolve και η SAP Hellas θα πραγματοποιήσουν δωρεάν διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση σχετικά με τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και το πως  το “Restart your Future” μπορεί να υποστηρίξει τους επαγγελματικούς στόχους και τα όνειρα των νέων ανθρώπων που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.