Ειδικό σχέδιο τηλεργασίας με τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία της εφαρμόζει η Revival.

Επιπροσθέτως, αντιλαμβανόμενη τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως, λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού προχώρησε σε πρόωρη καταβολή του δώρου Πάσχα για τους εργαζομένους της.