Η Roche Hellas υλοποιεί, για πέμπτη χρονιά, το πρόγραμμα έμμισθης επαγγελματικής εξειδίκευσης, Roche Management Trainee, στο πλαίσιο του οποίου ανοίγει και πάλι τις πόρτες της για να υποδεχθεί νέους πτυχιούχους, που θα επιλεγούν μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας αξιολόγησης, προκειμένου να ενταχθούν στο δυναμικό της εταιρείας ως εκπαιδευόμενοι και να απασχοληθούν έμμισθα για 12 μήνες.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισαγωγική και κύρια εκπαίδευση, mentoring, συμμετοχή σε projects, αξιολόγηση και ανατροφοδότηση, ενώ μετά την αποφοίτηση προβλέπεται είτε απορρόφηση στην εταιρεία ή παρακολούθηση της επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων. Με αφορμή την έναρξη του προγράμματος, ο Βαγγέλης Γκιόκας, Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων της εταιρείας, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια δεξαμενή υψηλού επιπέδου επαγγελματιών, προσφέροντας τους τη δυνατότητα για άρτια εκπαίδευση σε ένα ευέλικτο περιβάλλον με έντονο το στοιχείο του πάθους για καινοτομία που διακρίνει την κουλτούρα της Roche».