Ένα ολιστικό πλάνο δράσεων, που καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων όπως η ισότητα των φύλων και η ισότητα μεταξύ των γενεών, υλοποιούν από κοινού η Roche Hellas και η Roche Diagnostics Hellas στην Ελλάδα. Πρώτος στόχος για την εσωτερική ομάδα εργαζομένων One Roche D&I/ Employer Branding, η οποία έχει αναλάβει τον σχεδιασμό όλων των σχετικών πρωτοβουλιών στη χώρα μας, είναι η διατήρηση του ανοικτού διαλόγου για θέματα ισότητας, διαφορετικότητας και συμπερίληψης εντός της εταιρείας.

Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώθηκε πρόσφατα μια σειρά ενημερωτικών δράσεων και συζητήσεων από εξειδικευμένους εκπροσώπους οργανισμών σχετικά με τις έννοιες της Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης. Επιπλέον, στο πλαίσιο εξάλειψης των στερεοτύπων, προσκλήθηκαν διαδοχικά στα γραφεία της εταιρείας φοιτητές του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου της Πάτρας αλλά και μαθητές του Αρσακείου Λυκείου, με προσανατολισμό τις Επιστήμες Υγείας. Τους φοιτητές υποδέχθηκαν οι Γενικοί Διευθυντές της Roche Hellas και της Roche Diagnostics Hellas, ενώ στη συνέχεια στελέχη από αρμόδια τμήματα τους βοήθησαν να καταλάβουν καλύτερα τις διάφορες πτυχές της λειτουργίας μιας φαρμακευτικής εταιρείας αλλά και τις εργασιακές προοπτικές.

Παράλληλα, το 2022 η εταιρεία εγκαινίασε το XProject, ένα πρόγραμμα δράσεων παγκόσμιας εμβέλειας, με στόχο την καταπολέμηση των ανισοτήτων σε βάρος των γυναικών σε θέματα υγείας. «Για εμάς στη Roche η ενσωμάτωση της διαφορετικότητας δεν είναι μια ακόμη υποχρέωση στο πλαίσιο της καλής εταιρικής διακυβέρνησης. Είναι μια επιλογή με στρατηγικό νόημα, που φροντίζουμε να την κάνουμε πράξη καθημερινά, τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα» δήλωσε, μεταξύ άλλων, η Μαίρη Τσαγκαράκη, People & Culture Business Partner της Roche Hellas.