Για πρώτη φορά η Roche Hellas συνάντησε νέους αποφοίτους πανεπιστημιακών σχολών διοργανώνοντας το πρώτο Roche Talent Fair, υλοποιώντας τη δέσμευσή της στην ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

Η ολοήμερη εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο πολιτιστικό κέντρο «Αθηναΐς», είχε στόχο να φέρει σε επαφή τους νέους επιστήμονες με την εταιρεία και με τις θεμελιώδεις έννοιες της Καινοτομίας και της Ιατρικής Αριστείας, που χαρακτηρίζουν την κουλτούρα της Roche, στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Στο Roche Talent Fair συμμετείχαν περίπου 200 απόφοιτοι και σπουδαστές μεταπτυχιακών προγραμμάτων στους τομείς των Επιστημών Υγείας, Φυσικών Επιστημών, Οικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν έξι ειδικά διαμορφωμένους σταθμούς ενημέρωσης αντίστοιχων τμημάτων της εταιρείας, να γνωρίσουν το αντικείμενο και τις δραστηριότητες κάθε τμήματος, να συζητήσουν με τα στελέχη, αλλά και να ενημερωθούν σχετικά με το εργασιακό περιβάλλον και τις ευκαιρίες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης που παρέχει η Roche Hellas.

Ο Βαγγέλης Γκιόκας, Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων της εταιρείας, δήλωσε: «Στη Roche Hellas επενδύουμε συστηματικά στην ενδυνάμωση των νέων επιστημόνων της χώρας, θέλοντας παράλληλα να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση της διαρροής ανθρώπων υψηλών δεξιοτήτων στο εξωτερικό. Το Roche Talent Fair είναι μια νέα, καινοτόμος πρωτοβουλία που εμπλουτίζει τις δράσεις μας προς αυτήν την κατεύθυνση, δίνοντας την ευκαιρία σε νέους αποφοίτους να γνωρίσουν από κοντά τις θεμελιώδεις αξίες, την κουλτούρα και τον τρόπο λειτουργίας μιας πρωτοπόρου φαρμακευτικής εταιρείας, που έχει ως αποστολή να κάνει σήμερα, αυτό που θα χρειαστούν οι ασθενείς στο μέλλον».