Ο ειδικός νόμος που ψήφισε η ρουμανική κυβέρνηση προκειμένου να μειώσει το έλλειμμα στον κεντρικό προϋπολογισμό της χώρας, τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου, μετά τη δημοσίευσή του, στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Σημειώνεται ότι ο κεντρικός άξονας εφαρμογής του νόμου εντοπίζεται στη μείωση των μεικτών αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων, κατά 25%. Βέβαια, στις μειώσεις έχουν συμπεριληφθεί οι μισθοί των στρατιωτικών, τα μηνιαία επιδόματα, αλλά και όλα τα επίπεδα των μισθολογικών αποδοχών του δημοσίου τομέα.

Πηγή: Emea Business Monitor