Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Mercury Research, περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις στη Ρουμανία που απασχολούν πάνω από 50 εργαζόμενους, προέβησαν σε απολύσεις το 2009, για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και την περικοπή κόστους.

Η έρευνα, πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο σε 200 επιχειρήσεις, χωρισμένες σε τρεις κατηγορίες: μεγάλες (άνω των 50 υπαλλήλων), μεσαίες (10-49 υπαλλήλων) και μικρές (λιγότερους από 10 υπαλλήλους).

Οι επιχειρήσεις προέβησαν σε απολύσεις, σε ποσοστά 52% οι μεγάλες, 24% οι μεσαίες και 23% οι μικρές.

Σύμφωνα με την έρευνα, ορισμένα από τα μέτρα που έλαβαν οι εταιρείες για την αντιμετώπιση της κρίσης ήταν οι απολύσεις, το πάγωμα των μισθών και η μείωση ή το «μπλοκάρισμα» των προϋπολογισμών για επενδύσεις. Σχεδόν το 72% των επιχειρήσεων, εκτιμά ότι ο αριθμός των εργαζομένων θα παραμείνει ο ίδιος όπως πέρυσι και το 16% αναμένει αύξησή τους. Τέλος, το 21% δήλωσε ότι έχει παγώσει τις δαπάνες για μισθούς.