Πληθώρα ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων εμπιστεύονται το ολοκληρωμένο και ευρύ φάσμα υπηρεσιών που προσφέρει η RSM τόσο στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, στην επιλογή και εύρεση των κατάλληλων στελεχών όσο και στην έκδοση και διαχείριση της μισθοδοσίας. Διαθέτοντας πρόσβαση σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, δεξιότητες και τεχνολογικά εργαλεία και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική και στην κουλτούρα των επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργάζεται, η RSM προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις που ανταποκρίνονται άριστα στις ανάγκες τους.

HUMAN CAPITAL SERVICES
Οι επιχειρήσεις παγκοσμίως καλούνται να αντιμετωπίσουν φαινόμενα απρόβλεπτα και πρωτόγνωρα όπως τη μετανάστευση των ταλέντων, τις εξελίξεις στην τεχνολογία, τη διεθνοποίηση της οικονομίας καθώς και νέους επιχειρηματικούς κανόνες. Σε αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, είναι περισσότερο σημαντικό από ποτέ, η κάθε επιχείρηση να έχει δίπλα της Συμβούλους που μπορούν να αντιμετωπίσουν τις νέες αυτές προκλήσεις ως ευκαιρίες και να ανταποκριθούν άμεσα σε αυτές. Πρωταρχικό μας μέλημα στην RSM Ελλάδος είναι να αφιερώνουμε τον απαιτούμενο χρόνο για να κατανοήσουμε σε βάθος τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, τους κινδύνους που διατρέχει, τη στρατηγική και τους στόχους της και αξιοποιώντας τη δύναμη της μακροχρόνιας εμπειρίας της εταιρείας και του δικτύου μας, να παρέχουμε σύγχρονες λύσεις προσαρμοσμένες στα νέα δεδομένα της εποχής. Χτίζουμε ισχυρές και μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες μας, οι οποίες βασίζονται στην ειλικρίνεια, την ανοιχτή επικοινωνία και τη συνεργασία, που μας επιτρέπουν να κάνουμε ουσιαστικές συζητήσεις μαζί τους και τους δίνουν προστιθέμενη αξία. Αυτή η εξειδικευμένη προσέγγιση μας διαφοροποιεί, κάνοντας πράξη το “The Power of Being Understood” που είναι και το motto της RSM παγκοσμίως.

Global vision backed by local knowledge
Όντας μέλος του δικτύου της RSM, του 6ου μεγαλύτερου δικτύου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων στον κόσμο, με παρουσία σε περισσότερες από 120 χώρες και με εμπειρία άνω των 50 ετών, έχουμε πρόσβαση σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, δεξιότητες και τεχνολογικά εργαλεία προκειμένου να είμαστε σε θέση να καλύψουμε σφαιρικά και ποιοτικά τις ανάγκες οποιουδήποτε οργανισμού. Μέσα από το ολοκληρωμένο και ευρύ φάσμα υπηρεσιών, το οποίο περιλαμβάνει υπηρεσίες Ορκωτών Ελεγκτών, Λογιστικών και Φοροτεχνικών Συμβουλών, Συμβουλευτική Επιχειρήσεων (χρηματοοικονομικών, διαχείρισης κινδύνου, εσωτερικού ελέγχου, επιχειρηματικού σχεδιασμού κ.λ.π.), καθώς και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Κεφαλαίου και Διαχείρισης και Έκδοσης Μισθοδοσίας, είμαστε ο βασικός συνεργάτης των πελατών μας στην αναπτυξιακή τους πορεία.

HR consulting & executive search and selection
Αποτελεί βαθιά μας πεποίθηση ότι το Ανθρώπινο Κεφάλαιο κάθε εταιρείας συνιστά το σημαντικότερο περιουσιακό της στοιχείο. Ως εκ τούτου η σωστή επιλογή, διαχείριση και ανάπτυξη του, αποτελεί γεγονός ύψιστης σημασίας για την υλοποίηση των στρατηγικών της στόχων. Η αποτελεσματική αξιοποίηση των ταλέντων εξασφαλίζει ένα στρατηγικής σημασίας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς συνδέεται άρρηκτα με τη βέλτιστη απόδοση των ανθρώπων και κατ’ επέκταση της επιχείρησης. Βασική όμως προϋπόθεση αποτελεί η επιλογή των κατάλληλων ανθρώπων, η οργάνωση τους με ιδανικό τρόπο ώστε να επιτύχουν τους στόχους της εταιρείας, η σωστή αντίληψη του ρόλου τους ώστε να αποδίδουν το βέλτιστο δυνατό και η παροχή κινήτρων που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη απόδοση με σκοπό την επιτυχή υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της κάθε επιχείρησης. Τέλος, καθοριστικός είναι ο συνδυασμός εξειδίκευσης, προσωπικότητας και αντιλήψεων, που συμβάλλει στην εναρμόνιση των σχέσεων και στη διαμόρφωση μιας ενιαίας εταιρικής κουλτούρας.

Επιλογή στελεχών με βάση την στρατηγική και την κουλτούρα της επιχείρησης
Στην Ευρώπη και στην Αμερική μόνο το 18% των επιχειρήσεων αναφέρουν ότι διαθέτουν τα σωστά Στελέχη για να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές ανάγκες των επιχειρήσεων τους και περισσότερο από το 50% πιστεύει ότι η επιχείρησή τους έχει ήδη μειωμένη απόδοση σε σχέση με τη δυναμική της, λόγω έλλειψης ηγετικών ταλέντων. Είναι ακόμα πιο ανησυχητικό το γεγονός ότι το 75% των επιχειρήσεων αναφέρει δυσκολίες στην κάλυψη κενών θέσεων.

Μέσω της πολυετούς μας εμπειρίας στον τομέα της Επιλογής Στελεχών έχουμε διαπιστώσει την αναγκαιότητα εύρεσης του κατάλληλου ανθρώπου, για την κατάλληλη θέση και την κατάλληλη επιχείρηση. Πρωταρχικός μας στόχος όταν αναλαμβάνουμε την Εύρεση και Επιλογή ενός Στελέχους, είναι η βαθιά κατανόηση της στρατηγικής της εταιρείας καθώς και της κουλτούρας της. Μόνο έτσι μπορούμε να προτείνουμε τον καταλληλότερο υποψήφιο, ο οποίος θα μπορέσει όχι μόνο να υλοποιήσει την στρατηγική του οργανισμού και να επιτύχει τους στόχους του, αλλά και να εξελιχθεί παράλληλα με αυτόν για να αποτελέσει το καταλληλότερο στέλεχος και σε βάθος χρόνου.

Παράλληλα, σε κάθε μία από τις έρευνες μας για επιλογή στελεχών, προσαρμόζουμε το έργο στις ανάγκες του κάθε πελάτη χρησιμοποιώντας κατάλληλα και σύγχρονα ερευνητικά εργαλεία. Μέσα από τη διαδικασία επιλογής «Οκτώ Βημάτων» που διαθέτουμε, εντοπίζουμε και επιλέγουμε ενεργούς υποψήφιους, οι οποίοι δεν επιδεικνύουν μόνο το σύνολο των γνώσεων και των ικανοτήτων που απαιτούνται στον κλάδο δραστηριοποίησης τους, αλλά είναι και σε θέση να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της εποχής και στην στρατηγική κατεύθυνση του εκάστοτε πελάτη μας. Αξίζει να σημειωθεί πως για την υλοποίηση της διαδικασίας αυτής, τηρούνται απολύτως οι πολιτικές περί απορρήτου, εμπιστευτικότητας και αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων των πελατών μας αλλά και των υποψηφίων που συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή.


PAYROLL OUTSOURCING
Η πολυνομία και η έλλειψη σταθερού νομοθετικού καθεστώτος είναι μια πραγματικότητα που οφείλουν να αντιμετωπίζουν όσοι επιχειρούν και επενδύουν στην Ελληνική οικονομία. Εξαίρεση σε αυτό δεν θα μπορούσε να αποτελέσει ο τομέας της εργασίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρόσφατος ασφαλιστικός νόμος 4387/2016 ο οποίος δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2016 έχει ήδη υποστεί περισσότερες από 10 τροποποιήσεις ενώ έχουν εκδοθεί μέχρι στιγμής 33 εγκύκλιοι σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του. Επίσης, μετά τη δημοσίευση του νόμου 4387/2016 εκδόθηκαν περισσότεροι από 20 νόμοι που αφορούν σε εργατικά, ασφαλιστικά και φορολογικά ζητήματα, ενώ αντίστοιχος είναι και ο αριθμός για το έτος 2015.

Οι συνεχείς αλλαγές στη φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία και οι περίπλοκες διαδικασίες διεκπεραίωσης θεμάτων που σχετίζονται με την εργασία και τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού δημιουργούν προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Στο πλαίσιο αυτό, η εξωτερική ανάθεση επιχειρηματικών λειτουργιών σε εξειδικευμένους συμβούλους, όπως της έκδοσης και διαχείρισης μισθοδοσίας, χαίρει ολοένα και περισσότερο της εμπιστοσύνης δεκάδων ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων. Τα πλεονεκτήματα είναι τόσο οικονομικά όσο και οργανωτικά, τα σημαντικότερα εκ των οποίων είναι:

 • Η μείωση του λειτουργικού κόστους, η οποία οδηγεί σε άμεση εξοικονόμηση πόρων που αφορούν σε δαπάνες απασχόλησης εργαζομένων, κόστος αγοράς, χρήσης και αναβάθμισης λογισμικού αλλά και επενδύσεις σε συστήματα και εξοπλισμό μηχανογράφησης.
 • Η ακρίβεια και η ορθότητα του υπολογισμού της μισθοδοσίας, η οποία συμβάλει στην αύξηση της ικανοποίησης των εργαζομένων, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται απελευθέρωση παραγωγικού χρόνου των στελεχών των εταιρειών, τον οποίο μπορούν στη συνέχεια να αφιερώσουν στις βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες τους.
 • Η απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας έκδοσης μισθοδοσίας μέσω εφαρμογής σύγχρονων μηχανογραφικών λύσεων που εξασφαλίζουν τη συνεχή παροχή υπηρεσιών προς τις εταιρείες.
 • Η διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων τα οποία είναι απαραίτητα για την έκδοση της μισθοδοσίας μέσω της τήρησης αυστηρών κανονισμών.
 • Η άμεση πρόσβαση σε συνεργάτες εξειδικευμένους σε φορολογικά, νομικά και ασφαλιστικά ζητήματα με στόχο την άρτια και έγκαιρη ενημέρωση και συμμόρφωση σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο.

Τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας σας με την RSM Ελλάδος
Μία πληθώρα ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων εμπιστεύονται τις λύσεις έκδοσης και διαχείρισης μισθοδοσίας της RSM Ελλάδος, η οποία αποτελεί για αυτές τον αποκλειστικό και έμπιστο συνεργάτη τους σε όλο το φάσμα υπηρεσιών μισθοδοσίας. Στην RSM Ελλάδος είμαστε πάντοτε δίπλα στους πελάτες μας με συμβουλευτικό χαρακτήρα αλλά και έμπρακτα, αρωγοί όπου, όταν και σε ό,τι μας χρειάζονται δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων. Η καινοτομία και η αποτελεσματικότητα μας συνίσταται στα εξής:

 • Διαθέτουμε εμπειρία πολλών ετών, καταρτισμένα στελέχη, υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία, εξειδίκευση και αξιοπιστία. Τα στοιχεία αυτά κάνουν τη δέσμευση μας πραγματικότητα. Παράλληλα, οι έμπειροι νομικοί μας με υψηλή ειδίκευση στα εργατικά θέματα παρέχουν άμεσα τεκμηριωμένες απαντήσεις στα ερωτήματα που μας θέτουν οι πελάτες μας αναφορικά με εργατικά και ασφαλιστικά ζητήματα.
 • Προσφέρουμε τη δυνατότητα αποκλειστικής αξιοποίησης των στελεχών μας, στους πελάτες μας στο χώρο εργασίας τους με στόχο την εξ’ ολοκλήρου διαχείριση των περιφερειακών διαδικασιών μισθοδοσίας (συλλογή στοιχείων, έλεγχος δικαιολογητικών, κ.λπ.) που προηγούνται και έπονται του υπολογισμού.
 • Οι τεχνολογικές μας υποδομές είναι βασισμένες σε σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας. Το μηχανογραφικό σύστημα έκδοσης και διαχείρισης μισθοδοσίας που διαθέτουμε έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει ακόμη και τις πιο σύνθετες υπολογιστικές διαδικασίες μισθοδοσίας και να προσαρμοστεί σε νομικές και φορολογικές αλλαγές καθώς και σε κάθε επιχειρηματικό κλάδο. Η δυνατότητα παραμετροποίησης προσφέρει την επιλογή ανάπτυξης εξατομικευμένων λύσεων διαχείρισης.
 • Παρέχουμε τη δυνατότητα απομακρυσμένης διαδικτυακής πρόσβασης στα μισθολογικά δεδομένα των εργαζομένων της κάθε εταιρείας με απόλυτα ασφαλή τρόπο, ενώ παράλληλα είναι σε θέση να αντλούνται εκτυπώσεις και να καταχωρούνται στοιχεία από και προς τη βάση δεδομένων.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι στην RSM Ελλάδος έχουμε αναπτύξει για τις εταιρείες που επιλέγουν για πρώτη φορά την εξωτερική ανάθεση έκδοσης και διαχείρισης της μισθοδοσίας τους, ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο μοντέλο που καλύπτει όλα τα στάδια, από τη μετάβαση των δεδομένων έως και την προσαρμογή των αντίστοιχων διαδικασιών. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στην ελαχιστοποίηση των ενδεχόμενων διαταραχών κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουμε την πλήρη εναρμόνιση του συστήματος μισθοδοσίας με τις επιχειρηματικές πρακτικές και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκάστοτε εταιρείας.


ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας για την παρακολούθηση και τον υπολογισμό μισθοδοσίας είναι οι εξής:

 • Έκδοση και διαχείριση μισθοδοσίας.
 • Στατιστικές αναφορές για τα μισθολογικά δεδομένα εταιρειών.
 • Εκτυπώσεις κόστους με την επιθυμητή ομαδοποίηση ανά εργαζόμενο, τμήμα, εξειδίκευση κ.λπ.
 • Προετοιμασία αναφορών προϋπολογισμού για το επόμενο έτος σύμφωνα με παραδοχές, παραμέτρους και συγκεκριμένα σενάρια.
 • Προετοιμασία και υποβολή ηλεκτρονικών αρχείων στον ΕΦΚΑ καθώς και σε άλλα επικουρικά ταμεία.
 • Άμεση ενημέρωση για τις αλλαγές στα θέματα εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
 • Προετοιμασία και υποβολή των ετήσιων καταστάσεων και αρχείων του φόρου μισθωτών υπηρεσιών.
 • Προετοιμασία και υποβολή των ετήσιων καταστάσεων αποδοχών και παρακρατήσεων για τις προσωπικές φορολογικές δηλώσεις κάθε εργαζομένου.
 • Απογραφή της εταιρείας στις αρχές κοινωνικής ασφάλισης.
 • Υποστήριξη σε ελέγχους από τις Οικονομικές Αρχές και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας).
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες από έμπειρους εργατολόγους σε θέματα εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.