Με πολυετή εμπειρία, πρόσβαση σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και τεχνολογικά εργαλεία, η RSM Ελλάδος καλύπτει σφαιρικά και ποιοτικά τις ανάγκες των σύγχρονων οργανισμών, μέσα από το ολοκληρωμένο και ευρύ φάσμα υπηρεσιών που διαθέτει.

PUTTING YOUR PEOPLE FIRST!
Οι επιχειρήσεις παγκοσμίως καλούνται να αντιμετωπίσουν προκλήσεις όπως τη μετανάστευση των ταλέντων, τις εξελίξεις στην τεχνολογία, το ρυθμιστικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ανάγκη για πρόσβαση σε πληροφόρηση σε real time, τη διεθνοποίηση της οικονομίας καθώς και νέους επιχειρηματικούς κανόνες. Σε αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, είναι περισσότερο σημαντικό από ποτέ, η κάθε επιχείρηση να έχει δίπλα της Συμβούλους που θα την καθοδηγούν ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις νέες αυτές προκλήσεις ως ευκαιρίες ώστε να ανταποκριθεί άμεσα και αποτελεσματικά.

Στο πλαίσιο αυτό, η σωστή επιλογή, διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί ίσως το σημαντικότερο προαπαιτούμενο για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της κάθε επιχείρησης. Για τον λόγο αυτό, προτεραιότητά μας στην RSM Ελλάδος είναι να αφιερώνουμε τον απαιτούμενο χρόνο για να κατανοήσουμε σε βάθος τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, τους κινδύνους που διατρέχει, τη στρατηγική και τους στόχους της και αξιοποιώντας τη δύναμη της μακροχρόνιας εμπειρίας της εταιρείας και του δικτύου μας, να παρέχουμε σύγχρονες και ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού προσαρμοσμένες στα νέα δεδομένα της εποχής και στις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης.

Η μακρόχρονη εμπειρία, η εξειδίκευση και οι ισχυρές σχέσεις που χτίζουμε με τους πελάτες μας οι οποίες βασίζονται στην ειλικρίνεια, στην ανοιχτή επικοινωνία και στη συνεργασία, μας επιτρέπουν να προσεγγίζουμε και να αντιμετωπίζουμε τους πελάτες μας όχι μόνο ως «συνεργάτες» αλλά ως «συνάδελφοι» που απλώς λειτουργούν από άλλο γραφείο! Αυτό είναι το αποτέλεσμα που θέλουμε να βιώνουν όλοι οι πελάτες μας, και επιδίωξη μας είναι να καταλαβαίνουμε πάντα τις ανάγκες τους για να είμαστε δίπλα τους με ουσιαστικό τρόπο παρέχοντας πάντα την προστιθέμενη αξία που υποσχόμαστε. Αυτή η εξειδικευμένη προσέγγιση μας διαφοροποιεί, κάνοντας πράξη το «Putting YOUR People First».

GLOBAL VISION BACKED BY LOCAL KNOWLEDGE
Όντας μέλος του δικτύου της RSM, του 6ου μεγαλύτερου δικτύου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων στον κόσμο, με εμπειρία άνω των 50 ετών, έχουμε πρόσβαση σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, δεξιότητες και τεχνολογικά εργαλεία προκειμένου να είμαστε σε θέση να καλύψουμε σφαιρικά και ποιοτικά τις ανάγκες οποιουδήποτε οργανισμού. Μέσα από το ολοκληρωμένο και ευρύ φάσμα υπηρεσιών, το οποίο περιλαμβάνει υπηρεσίες Ορκωτών Ελεγκτών, Λογιστικών και Φοροτεχνικών Συμβουλών, Συμβουλευτική Επιχειρήσεων (χρηματοοικονομικών, διαχείρισης κινδύνου, εσωτερικού ελέγχου, επιχειρηματικού σχεδιασμού κ.ά.), καθώς και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Κεφαλαίου και Διαχείρισης και Έκδοσης Μισθοδοσίας, είμαστε ο βασικός συνεργάτης των πελατών μας στην αναπτυξιακή τους πορεία.

HUMAN CAPITAL SERVICES
Αποτελεί βαθιά μας πεποίθηση ότι το Ανθρώπινο Κεφάλαιο κάθε εταιρείας συνιστά το σημαντικότερο περιουσιακό της στοιχείο. Έτσι, έχουμε συγκροτήσει ξεχωριστή ειδική ομάδα εντός της εταιρείας μας, η οποία εξειδικεύεται αποκλειστικά στην παροχή υπηρεσιών Ανθρώπινου Κεφαλαίου («Human Capital Services») μέσω των τμημάτων:

 • HR Consulting & Executive Search and Selection
 • Payroll Outsourcing Services
 • Labour Law Services

HR CONSULTING, EXECUTIVE SEARCH & SELECTION
Η σωστή επιλογή, διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, αποτελεί γεγονός ύψιστης σημασίας για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων κάθε εταιρείας. Για αυτό, έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών που προσδίδει προστιθέμενη αξία σε όλα τα στάδια διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Ως αντιστάθμισμα του brain drain, η αποτελεσματική αξιοποίηση των ταλέντων αποτελεί μονόδρομο για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των εργαζομένων και κατ’ επέκταση της επιχείρησης. Βασική όμως προϋπόθεση αποτελεί η επιλογή των κατάλληλων ανθρώπων, η οργάνωση τους με ιδανικό τρόπο ώστε να επιτύχουν τους στόχους της εταιρείας, η σωστή αντίληψη του ρόλου τους ώστε να αποδίδουν το βέλτιστο δυνατό και η παροχή κινήτρων που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη απόδοση με σκοπό την επιτυχή υλοποίηση των στρατηγικών στόχων κάθε επιχείρησης. Τέλος, καθοριστικός είναι ο συνδυασμός εξειδίκευσης, προσωπικότητας και αντιλήψεων, που συμβάλλει στην εναρμόνιση των σχέσεων και στη διαμόρφωση μιας ενιαίας εταιρικής κουλτούρας.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Μέσω της πολυετούς μας εμπειρίας στον τομέα της Επιλογής Στελεχών έχουμε διαπιστώσει την αναγκαιότητα εύρεσης του κατάλληλου ανθρώπου, για την κατάλληλη θέση και την κατάλληλη επιχείρηση. «Πρωταρχικός μας στόχος όταν αναλαμβάνουμε την εύρεση και επιλογή ενός στελέχους, είναι η βαθιά κατανόηση της στρατηγικής του πελάτη μας καθώς και της κουλτούρας του. Ο στόχος μας είναι πάντα να προτείνουμε τον καταλληλότερο υποψήφιο, ο οποίος θα κατορθώσει όχι μόνο να υλοποιήσει τη στρατηγική της εταιρείας και να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της, αλλά και να εξελιχθεί παράλληλα με την εταιρεία ώστε να αποτελέσει το καταλληλότερο στέλεχος και σε βάθος χρόνου», αναφέρει η Έλενα Στυλιανού, Partner, Human Capital Services.

Παράλληλα, λειτουργούμε συμβουλευτικά απέναντι σε κάθε υποψήφιο ώστε να αξιολογούμε εάν η προτεινόμενη θέση είναι πραγματικά το πιο κατάλληλο επόμενο βήμα για τον ίδιο, την εξέλιξη της καριέρας του και την επίτευξη των επαγγελματικών του στόχων. Μόνο εάν είμαστε σίγουροι ότι ο υποψήφιος είναι ο καταλληλότερος για τη συγκεκριμένη θέση και πως η θέση αυτή είναι το σωστότερο επόμενο βήμα για τον ίδιο, θα προχωρήσουμε να τον/την εντάξουμε στο «shortlist» που θα παρουσιάσουμε στον πελάτη μας.

Το κάθε έργο είναι tailor-made για τον κλάδο του πελάτη, την εταιρεία και τον συγκεκριμένο ρόλο και η διαδικασία που ακολουθούμε μας επιτρέπει να εντοπίσουμε τους καταλληλότερους υποψήφιους ανεξάρτητα από τον κλάδο ή τη χώρα στην οποία βρίσκονται. Αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε μέχρι σήμερα 100% success rate στις τοποθετήσεις στελεχών. Κάνοντας χρήση κατάλληλων και σύγχρονων ερευνητικών εργαλείων εντοπίζουμε και επιλέγουμε ενεργούς υποψήφιους οι οποίοι δεν επιδεικνύουν μόνο το σύνολο των γνώσεων και των ικανοτήτων που απαιτούνται στον κλάδο δραστηριοποίησης τους, αλλά είναι και σε θέση να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της εποχής και στη στρατηγική κατεύθυνση του εκάστοτε πελάτη μας.

Κατά την εκτέλεση κάθε έργου που αναλαμβάνουμε, τηρούνται αυστηρά οι πολιτικές περί απορρήτου, εμπιστευτικότητας και αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων των πελατών μας αλλά και των υποψηφίων που συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή καθώς δίνουμε απόλυτη προτεραιότητα σε θέματα ποιότητας και επαγγελματικής ηθικής.


PAYROLL OUTSOURCING
Η RSM Ελλάδος διαχειρίζεται σε μηνιαία βάση 12.000 μισθολόγια για πάνω από 100 εταιρείες διαφόρων κλάδων, που πραγματοποιούν συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 3,1 δισ. ευρώ, ενδεικτικό της εμπιστοσύνης που απολαμβάνει από τους πελάτες της ως αποτέλεσμα της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει. Οι έμπειροι και άρτια καταρτισμένοι σύμβουλοί μας, οι σύγχρονες και ασφαλείς τεχνολογικές μας υποδομές και οι βελτιστοποιημένες εσωτερικές μας διαδικασίες, αποτελούν την εγγύηση για έγκαιρη, αποτελεσματική και ποιοτική παροχή των υπηρεσιών payroll outsourcing. Αναλύουμε, μελετούμε και κατανοούμε εις βάθος τις ιδιαιτερότητες και ανάγκες του κάθε πελάτη μας και σχεδιάζουμε μακροχρόνιες λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η πολυπλοκότητα της εργατικής, φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας η οποία οδηγεί σε περίπλοκες και σύνθετες διαδικασίες που σχετίζονται με την εργασία και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, δημιουργούν σε κάθε εταιρεία την ανάγκη να αναζητήσει λύσεις για την απλοποίηση και την ταυτόχρονη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, η εξωτερική ανάθεση επιχειρηματικών λειτουργιών σε εξειδικευμένους συμβούλους, όπως της έκδοσης και διαχείρισης μισθοδοσίας, χαίρει ολοένα και περισσότερο της εμπιστοσύνης εκατοντάδων ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ RSM ΕΛΛΑΔΟΣ
Μία πληθώρα ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων εμπιστεύονται τις λύσεις έκδοσης και διαχείρισης μισθοδοσίας της RSM Ελλάδος, η οποία αποτελεί για αυτές τον αποκλειστικό και έμπιστο συνεργάτη τους σε όλο το φάσμα υπηρεσιών μισθοδοσίας. Στην RSM Ελλάδος είμαστε πάντοτε δίπλα στους πελάτες μας με συμβουλευτικό χαρακτήρα αλλά και έμπρακτα, αρωγοί όπου, όταν και σε ό,τι μας χρειάζονται δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων.

Η καινοτομία και η αποτελεσματικότητα μας συνίσταται στα εξής:

 • Με την έναρξη της συνεργασίας μας, κάθε πελάτης μας, εξ’ορισμού και ανεξάρτητα από το μέγεθος του, υποστηρίζεται από μία πενταμελή ομάδα που απαρτίζεται από Consultant, Account Manager, Head of Department, Legal Advisor και Partner. Με την καινοτομία αυτή εξασφαλίζουμε ότι κάθε πελάτης μας έχει εκ των προτέρων σαφή και ξεκάθαρα κανάλια επικοινωνίας με τα στελέχη μας για οτιδήποτε χρειαστεί.
 • Λειτουργούμε συμβουλευτικά απέναντι σε κάθε πελάτη μας χωρίς να περιορίζεται η εργασία μας στο στενό πλαίσιο της έκδοσης μισθοδοσίας, καθώς προβαίνουμε σε εισηγήσεις για εξοικονόμηση πόρων, βελτίωση αποτελεσματικότητας και συνεχούς συμμόρφωσης με τους κανονισμούς. Πετυχαίνουμε με τον τρόπο αυτό να δημιουργούμε ισχυρούς συνδέσμους με τους πελάτες μας που αποτελούν το θεμέλιο για μακροχρόνιες και αποτελεσματικές συνεργασίες.
 • Διαθέτουμε εμπειρία πολλών ετών, καταρτισμένα στελέχη, υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία, εξειδίκευση και αξιοπιστία. Τα στοιχεία αυτά κάνουν τη δέσμευση μας πραγματικότητα. Παράλληλα, οι έμπειροι νομικοί μας με υψηλή ειδίκευση στα εργατικά θέματα παρέχουν άμεσα τεκμηριωμένες απαντήσεις στα ερωτήματα που μας θέτουν οι πελάτες μας αναφορικά με εργατικά και ασφαλιστικά ζητήματα.
 • Προσφέρουμε τη δυνατότητα αποκλειστικής αξιοποίησης των στελεχών μας, στους πελάτες μας στον χώρο εργασίας τους με στόχο την εξ’ ολοκλήρου διαχείριση των περιφερειακών διαδικασιών μισθοδοσίας (συλλογή στοιχείων, έλεγχος δικαιολογητικών, υποβολή εντύπων στο ΕΡΓΑΝΗ, κ.ά.) που προηγούνται και έπονται του υπολογισμού.
 • Οι τεχνολογικές μας υποδομές είναι βασισμένες σε σύγχρονα πρότυπα ακρίβειας, ταχύτητας και ασφαλείας. Το μηχανογραφικό σύστημα έκδοσης και διαχείρισης μισθοδοσίας που διαθέτουμε, το οποίο είναι εγκατεστημένο σε περιβάλλον cloud, παρέχει τη δυνατότητα υποστήριξης, άμεσης και αυτοματοποιημένης επεξεργασίας σύνθετων υπολογιστικών διαδικασιών μισθοδοσίας και προσαρμογής στις νομικές και φορολογικές αλλαγές καθώς και σε κάθε επιχειρηματικό κλάδο. Η δυνατότητα παραμετροποίησης παρέχει την επιλογή ανάπτυξης εξατομικευμένων λύσεων διαχείρισης για κάθε πελάτη μας.
 • Παρέχουμε τη δυνατότητα απομακρυσμένης ηλεκτρονικής πρόσβασης (remote access) στα μισθολογικά δεδομένα των εργαζομένων της κάθε εταιρείας με απόλυτα ασφαλή τρόπο ενισχύοντας τη διαφάνεια, ενώ παράλληλα, οι πελάτες μας αποκτούν έλεγχο των στοιχείων τους καθώς είναι σε θέση να αντλούν εκτυπώσεις και να καταχωρούν στοιχεία από και προς τη βάση δεδομένων.
 • Έχουμε εναρμονίσει πλήρως τα συστήματα και τις εσωτερικές μας διαδικασίες σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).
 • Επεξεργαζόμαστε με προσοχή και συνέπεια κάθε πληροφορία που λαμβάνουμε από τους συνεργάτες μας και προτείνουμε ασφαλείς λύσεις προστατεύοντας τους από πρακτικές που εγκυμονούν ρίσκα.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στην RSM Ελλάδος έχουμε αναπτύξει για τις εταιρείες που επιλέγουν για πρώτη φορά την εξωτερική ανάθεση έκδοσης και διαχείρισης της μισθοδοσίας τους, ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο μοντέλο που καλύπτει όλα τα στάδια, από τη μετάβαση των δεδομένων έως και την προσαρμογή των αντίστοιχων διαδικασιών. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλουμε στην ελαχιστοποίηση των ενδεχόμενων διαταραχών κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουμε την πλήρη εναρμόνιση του συστήματος μισθοδοσίας με τις επιχειρηματικές πρακτικές και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκάστοτε εταιρείας.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

Τα σημαντικότερα εκ των οποίων είναι:

 • Η μείωση του λειτουργικού κόστους, η οποία οδηγεί σε άμεση εξοικονόμηση πόρων που αφορούν σε δαπάνες απασχόλησης εργαζομένων, κόστος αγοράς, χρήσης και αναβάθμισης λογισμικού αλλά και επενδύσεις σε συστήματα και εξοπλισμό μηχανογράφησης. Παράλληλα, αποφεύγεται η καταβολή προστίμων από τη μη ορθή τήρηση φορολογικών και ασφαλιστικών κανόνων καθώς και από επιπρόσθετες αμοιβές για συμβουλευτική υποστήριξη εργατικών και ασφαλιστικών ζητημάτων.
 • Η ακρίβεια και η ορθότητα του υπολογισμού της μισθοδοσίας, η οποία συμβάλει στην αύξηση της ικανοποίησης των εργαζομένων, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται απελευθέρωση παραγωγικού χρόνου των στελεχών των εταιρειών, τον οποίο μπορούν στη συνέχεια να αφιερώσουν στις βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες τους.
 • Η απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας έκδοσης μισθοδοσίας μέσω εφαρμογής σύγχρονων μηχανογραφικών λύσεων που εξασφαλίζουν τη συνεχή παροχή υπηρεσιών προς τις εταιρείες.
 • Η διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και ορθής τήρησης και διαχείρισης των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων τα οποία είναι απαραίτητα για την έκδοση της μισθοδοσίας μέσω της τήρησης αυστηρών κανονισμών.
 • Η άμεση πρόσβαση σε συνεργάτες εξειδικευμένους σε φορολογικά, νομικά και ασφαλιστικά ζητήματα με στόχο την άρτια και έγκαιρη ενημέρωση και συμμόρφωση σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο.