Κάνοντας πράξη τον σκοπό «Instilling Confidence in a World of Change», η RSM Ελλάδος, μέλος του 6ου μεγαλύτερου δικτύου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων στον κόσμο, συνδυάζει τη μακροχρόνια εμπειρία και εξειδίκευση, την πρόσβαση σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και τεχνολογικά εργαλεία, με στόχο να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού μέσω των οποίων οι συνεχείς προκλήσεις αξιοποιούνται ως ευκαιρίες για ανάπτυξη και εξέλιξη.

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ: “TAKING CHARGE OF CHANGE”
Η νέα πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι κοινωνίες παγκοσμίως είναι ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις, όπως οι εξελίξεις στην τεχνολογία, η έλλειψη εξειδικευμένων ταλέντων, οι υγειονομικές κρίσεις, η προσαρμογή στα κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης, η ανάγκη για πρόσβαση στην πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο, η διεθνοποίηση της οικονομίας και οι νέοι επιχειρηματικοί κανόνες. Για την επιτυχή αντιμετώπιση των συνεχών αλλαγών και σύγχρονων προκλήσεων, οι πολυτιμότεροι πόροι της εταιρείας είναι οι άνθρωποι και οι ομάδες που την απαρτίζουν.

Επομένως, είναι αναγκαίο για κάθε επιχείρηση να υιοθετεί βέλτιστες πρακτικές για τη σωστή επιλογή, διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της. Μέσω αυτών, διασφαλίζει την ετοιμότητά της στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων ως ευκαιρίες και ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά ενισχύοντας τους στόχους της. Η δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών με εξειδικευμένους συμβούλους, μπορεί να δώσει γνώση και καθοδήγηση στην επιχείρηση για να είναι σε ετοιμότητα να ανταποκριθεί γρήγορα και αποτελεσματικά στις συνεχείς αλλαγές.

Για τον λόγο αυτό, προτεραιότητά μας στην RSM Ελλάδος είναι να αφιερώνουμε τον απαιτούμενο χρόνο για να κατανοήσουμε σε βάθος τις αξίες, την κουλτούρα και τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, τους κινδύνους που διατρέχει, τη στρατηγική και τους στόχους της. Αξιοποιώντας τη δύναμη της μακροχρόνιας εμπειρίας της εταιρείας και του δικτύου μας, παρέχουμε σύγχρονες και ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, προσαρμοσμένες στα νέα δεδομένα κάθε εποχής και στις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης.

Ο κοινός σκοπός της RSM παγκοσμίως, «Instilling Confidence in a World of Change», αποτελεί τον προσωποποιημένο τρόπο με τον οποίο χτίζουμε κάθε συνεργασία. Η μακροχρόνια εμπειρία των στελεχών μας, η εξειδίκευση της ομάδας μας και οι ισχυρές σχέσεις που δημιουργούμε με τους πελάτες μας, οι οποίες βασίζονται στην ειλικρίνεια, στην ανοιχτή επικοινωνία και στη συνεργασία, μας επιτρέπουν να προσεγγίζουμε και να επικοινωνούμε μεταξύ μας όχι μόνο ως συνεργάτες αλλά ως συνάδελφοι που απλώς λειτουργούν από άλλο χώρο! Αυτή είναι η εμπειρία που θέλουμε να βιώνουν όλοι οι συνεργάτες μας και επιδίωξή μας είναι να καταλαβαίνουμε πάντα τις ανάγκες τους για να είμαστε δίπλα τους με ουσιαστικό τρόπο, προσφέροντας πάντα την προστιθέμενη αξία που υποσχόμαστε.

GLOBAL VISION BACKED BY LOCAL KNOWLEDGE
Ως μέλος της RSM, του 6ου μεγαλύτερου δικτύου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων στον κόσμο, με εμπειρία άνω των 60 ετών, έχουμε πρόσβαση σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, δεξιότητες και τεχνολογικά εργαλεία που μας επιτρέπουν να είμαστε σε θέση να καλύπτουμε σφαιρικά και ποιοτικά τις ανάγκες οποιουδήποτε οργανισμού. Μέσα από το ολοκληρωμένο και ευρύ φάσμα υπηρεσιών, το οποίο περιλαμβάνει υπηρεσίες Ορκωτών Ελεγκτών, Λογιστικών και Φοροτεχνικών Συμβουλών, Συμβουλευτική Επιχειρήσεων, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Κεφαλαίου καθώς και Υπηρεσίες Διαχείρισης και Έκδοσης Μισθοδοσίας και Υπηρεσίες Εργατικών και Ασφαλιστικών Συμβουλών, είμαστε ο βασικός συνεργάτης των πελατών μας στην αναπτυξιακή τους πορεία.

PEOPLE ADVISORY SERVICES
Αποτελεί βαθιά μας πεποίθηση ότι ο ανθρώπινος παράγοντας σε κάθε εταιρεία συνιστά το σημαντικότερο συστατικό για μακροχρόνια επιτυχία. Έτσι, έχουμε συγκροτήσει εδώ και 25 χρόνια ξεχωριστή ειδική ομάδα εντός της εταιρείας μας, η οποία εξειδικεύεται αποκλειστικά στην παροχή υπηρεσιών Ανθρώπινου Κεφαλαίου («People Advisory Services») μέσω των τμημάτων:

 • Executive Search and Selection & HR Consulting.
 • Payroll Outsourcing Services.
 • Labour Law Services

 

EXECUTIVE SEARCH AND SELECTION & HR CONSULTING
Η σωστή επιλογή, διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, είναι υψίστης σημασίας για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων κάθε εταιρείας. Για αυτό, έχουμε αναπτύξει ένα σύνολο υπηρεσιών που προσδίδει προστιθέμενη αξία σε όλα τα στάδια διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Στην RSM Ελλάδος, πιστεύουμε πως οι ηγετικές ομάδες των επιχειρήσεων διαμορφώνουν και μεταδίδουν την κουλτούρα, τις αξίες και τον εταιρικό σκοπό, μέσω των οποίων πετυχαίνουν τους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού. Εστιάζουμε σε αυτήν τη σημαντική πτυχή η οποία αποτελεί θεμέλιο για να χτίσουν οι επιχειρήσεις το μέλλον τους με τους σωστούς ανθρώπους, ενισχύοντας μια κουλτούρα συμπερίληψης που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και κατ’ επέκταση της εταιρείας. Συνεπώς, αποτελεί βασική προϋπόθεση η επιλογή των κατάλληλων ανθρώπων, η οργάνωσή τους με σωστό τρόπο ώστε να επιτύχουν τους στόχους της εταιρείας, η σωστή αντίληψη του ρόλου τους ώστε να αποδίδουν το βέλτιστο δυνατό και η παροχή κινήτρων που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη απόδοση με σκοπό την επιτυχή υλοποίηση των στρατηγικών στόχων κάθε επιχείρησης. Τέλος, καθοριστικός είναι ο συνδυασμός εξειδίκευσης, προσωπικότητας και αντιλήψεων, που συμβάλλει στην εναρμόνιση των σχέσεων και στη διαμόρφωση μιας ενιαίας εταιρικής κουλτούρας.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Μέσω της πολυετούς μας εμπειρίας στον τομέα της Επιλογής Στελεχών έχουμε διαπιστώσει τη σημασία εύρεσης του κατάλληλου ανθρώπου, για την κατάλληλη θέση και την κατάλληλη επιχείρηση.Παράλληλα, λειτουργούμε συμβουλευτικά απέναντι σε κάθε υποψήφιο ώστε να αξιολογούμε σε βάθος, εάν η προτεινόμενη θέση είναι πραγματικά το σωστό επόμενο βήμα για τον ίδιο, την εξέλιξη της καριέρας του και την επίτευξη των επαγγελματικών του στόχων. Μόνο εάν είμαστε σίγουροι ότι ο υποψήφιος είναι ο ιδανικότερος για τη συγκεκριμένη θέση και πως η θέση αυτή είναι το σωστότερο επόμενο βήμα για τον ίδιο, θα προχωρήσουμε και θα τον εντάξουμε στο «shortlist» που θα παρουσιάσουμε στον πελάτη μας. Με τον τρόπο αυτό, η εμπειρία μας έχει δείξει πως οι συνεργασίες που δημιουργούνται μεταξύ πελατών και υποψηφίων μας είναι πάντα μακροχρόνιες και επιτυχημένες και παράλληλα, απολαμβάνουν όλοι την προστιθέμενη αξία που δημιουργείται μέσα από το σωστό «matching» που εξασφαλίζεται.

Το κάθε έργο είναι tailor-made για τον κλάδο του πελάτη, την εταιρεία και τον συγκεκριμένο ρόλο και η διαδικασία που ακολουθούμε μας επιτρέπει να εντοπίσουμε τους καταλληλότερους υποψηφίους ανεξάρτητα από τον κλάδο ή τη χώρα στην οποία βρίσκονται. Αυτός είναι και ο λόγος που μέχρι σήμερα έχουμε 100% success rate στην επιλογή στελεχών. Κάνοντας χρήση κατάλληλων και σύγχρονων ερευνητικών εργαλείων εντοπίζουμε, αξιολογούμε και επιλέγουμε ενεργούς υποψηφίους οι οποίοι δεν επιδεικνύουν μόνο το σύνολο των γνώσεων και των ικανοτήτων που απαιτούνται στον κλάδο δραστηριοποίησής τους, αλλά είναι και σε θέση να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της εποχής και στη στρατηγική κατεύθυνση του εκάστοτε πελάτη μας.

Κατά την εκτέλεση κάθε έργου που αναλαμβάνουμε, τηρούνται αυστηρά οι πολιτικές περί απορρήτου, εμπιστευτικότητας και αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων των πελατών μας αλλά και των υποψηφίων που συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή, καθώς δίνουμε απόλυτη προτεραιότητα σε θέματα ποιότητας και επαγγελματικής ηθικής.

“Πρωταρχική μας επιδίωξη όταν αναλαμβάνουμε την εύρεση και επιλογή ενός στελέχους είναι η βαθιά κατανόηση της στρατηγικής του πελάτη μας καθώς και των αξιών και της κουλτούρας του. Στόχος μας είναι πάντα να προτείνουμε τον καταλληλότερο υποψήφιο, ο οποίος θα κατορθώσει όχι μόνο να υλοποιήσει τη στρατηγική του οργανισμού και να συμβάλει στην επίτευξη των σημερινών στόχων του, αλλά και που θα μπορέσει επίσης να μεταδώσει τον σκοπό της και να εξελιχθεί παράλληλα με την εταιρεία ώστε να αποτελέσει το καταλληλότερο στέλεχος και σε βάθος χρόνου”, αναφέρει η Έλενα Στυλιανού, Managing Partner.

PAYROLL OUTSOURCING
Η RSM Ελλάδος σήμερα διαχειρίζεται τη μισθοδοσία περισσότερων από 150 εταιρειών πολλαπλών κλάδων με συνολικό κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 4 δις, ενδεικτικό της εμπιστοσύνης που απολαμβάνει από τους πελάτες της ως αποτέλεσμα της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει. Το εξειδικευμένο τμήμα μισθοδοσίας της RSM διαχειρίζεται μηνιαίως τη μισθοδοσία για περισσότερους από 15.000 εργαζόμενους.

Οι άρτια καταρτισμένοι σύμβουλοί μας σε συνδυασμό με τη μακροχρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία τους, καθώς και οι σύγχρονες και ασφαλείς τεχνολογικές μας υποδομές αλλά και οι βέλτιστες εσωτερικές διαδικασίες μας, αποτελούν την εγγύηση για έγκαιρη, αποτελεσματική και ποιοτική παροχή υπηρεσιών Payroll Outsourcing. Αξιοποιώντας την προσωποκεντρική προσέγγισή μας, αναλύουμε και κατανοούμε σε βάθος τις ανάγκες του κάθε πελάτη και σχεδιάζουμε λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η πολυπλοκότητα της εργατικής, φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας -ειδικά στη σημερινή εποχή- δημιουργεί την ανάγκη να αναζητούν οι εταιρείες λύσεις για την απλοποίηση διαδικασιών και την ταυτόχρονη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, η εξωτερική ανάθεση επιχειρηματικών λειτουργιών σε εξειδικευμένους συμβούλους, όπως της έκδοσης και διαχείρισης μισθοδοσίας, χαίρει ολοένα και περισσότερο της εμπιστοσύνης εκατοντάδων ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ RSM ΕΛΛΑΔΟΣ
Πλήθος επιχειρήσεων εμπιστεύονται την RSM Ελλάδος για τις υπηρεσίες έκδοσης και διαχείρισης μισθοδοσίας, η οποία αποτελεί για αυτές τον αποκλειστικό και έμπιστο συνεργάτη τους σε όλο το φάσμα της μισθοδοσίας.  Η εταιρεία μας, εφαρμόζοντας καινοτόμες λύσεις, διακρίνεται για την αποτελεσματικότητά της η οποία βασίζεται στα εξής:

 • Με την έναρξη της συνεργασίας μας, κάθε πελάτης μας υποστηρίζεται από μία πενταμελή ομάδα που απαρτίζεται από Consultant, Account Manager, Head of Department, Legal Advisor και Partner. Με την καινοτομία αυτή εξασφαλίζουμε ότι κάθε πελάτης μας έχει εκ των προτέρων σαφή και άμεσα προσβάσιμα κανάλια επικοινωνίας με τα στελέχη μας για οτιδήποτε χρειαστεί.
 • Λειτουργούμε συμβουλευτικά χωρίς να περιορίζεται η εργασία μας στο στενό πλαίσιο της έκδοσης μισθοδοσίας, καθώς προβαίνουμε σε εισηγήσεις για εξοικονόμηση πόρων, βελτίωση αποτελεσματικότητας και συνεχούς συμμόρφωσης με τους κανονισμούς. Πετυχαίνουμε με τον τρόπο αυτό να δημιουργούμε ισχυρούς συνδέσμους με τους πελάτες/συνεργάτες μας που αποτελούν το θεμέλιο για μακροχρόνιες και αποτελεσματικές συνεργασίες.
 • Διαθέτουμε εμπειρία πολλών ετών, καταρτισμένα στελέχη, υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία, εξειδίκευση και αξιοπιστία. Τα στοιχεία αυτά κάνουν τη δέσμευσή μας πραγματικότητα. Παράλληλα, ενισχύουν την ακρίβεια και ορθότητα του υπολογισμού της μισθοδοσίας, η οποία συμβάλει στην αύξηση της ικανοποίησης των εργαζομένων. Ταυτόχρονα, επιτυγχάνεται η απελευθέρωση παραγωγικού χρόνου των στελεχών των εταιρειών, τον οποίο μπορούν στη συνέχεια να αφιερώσουν στις βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητές τους.
 • Οι έμπειροι νομικοί μας με υψηλή ειδίκευση στα εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, καθώς και οι φορολογικοί μας σύμβουλοι, παρέχουν άμεσα τεκμηριωμένες απαντήσεις στα ερωτήματα που μας θέτουν οι πελάτες μας. Επιπλέον, προσφέρουν έγκαιρη ενημέρωση και συμβουλές σχετικά με τη συμμόρφωση στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και την προσαρμογή στις αλλαγές που προκύπτουν.
 • Προσφέρουμε web-based λύσεις και εργαλεία για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού (άδειες, ασθένειες, ψηφιακή κάρτα) καθώς και τη δυνατότητα αποκλειστικής αξιοποίησης των στελεχών μας στους πελάτες μας στον χώρο εργασίας τους, με στόχο την εξ’ ολοκλήρου διαχείριση των περιφερειακών διαδικασιών μισθοδοσίας (συλλογή στοιχείων, έλεγχος δικαιολογητικών, υποβολή εντύπων στο ΕΡΓΑΝΗ, κ.ά.) που προηγούνται και έπονται του υπολογισμού.
 • Οι τεχνολογικές υποδομές μας είναι βασισμένες σε σύγχρονα πρότυπα ακρίβειας, ταχύτητας και ασφαλείας που επιτρέπει την απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας έκδοσης μισθοδοσίας. Το μηχανογραφικό σύστημα έκδοσης και διαχείρισης μισθοδοσίας που διαθέτουμε, το οποίο είναι εγκατεστημένο σε περιβάλλον cloud, παρέχει τη δυνατότητα υποστήριξης, άμεσης και αυτοματοποιημένης επεξεργασίας σύνθετων υπολογιστικών διαδικασιών μισθοδοσίας και προσαρμογής στις νομικές και φορολογικές αλλαγές καθώς και σε κάθε επιχειρηματικό κλάδο. Η δυνατότητα παραμετροποίησης παρέχει την επιλογή ανάπτυξης εξατομικευμένων λύσεων διαχείρισης για κάθε πελάτη μας. Παράλληλα, έχουμε αναπτύξει εργαλεία βάσει των οποίων μπορούμε πολύ εύκολα να επιβεβαιώσουμε την ακρίβεια των παραγόμενων αποτελεσμάτων, διασφαλίζοντας κατά αυτό τον τρόπο στον μέγιστο βαθμό την ακρίβεια των τελικών παραδοτέων.
 • Παρέχουμε τη δυνατότητα remote access (απομακρυσμένη ηλεκτρονική πρόσβαση) στα μισθολογικά δεδομένα των εργαζομένων της κάθε εταιρείας με απόλυτα ασφαλή τρόπο ενισχύοντας τη διαφάνεια, ενώ παράλληλα, οι πελάτες μας αποκτούν έλεγχο των στοιχείων τους καθώς είναι σε θέση να αντλούν εκτυπώσεις και να καταχωρούν στοιχεία από και προς τη βάση δεδομένων.
 • Έχουμε εναρμονίσει πλήρως τα συστήματα και τις εσωτερικές μας διαδικασίες σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Έτσι, διασφαλίζουμε την εμπιστευτικότητα και ορθή διαφύλαξη και διαχείριση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων τα οποία είναι απαραίτητα για την έκδοση της μισθοδοσίας μέσω της τήρησης αυστηρών κανονισμών.
 • Δεδομένων των τεχνολογικών εξελίξεων, έχουμε προβεί σε πολύ μεγάλες επενδύσεις σε Infrastructure & IT και για την απόκτηση της πιστοποίησης του ISO 27001. Σκοπός όλων αυτών των επενδύσεων μας είναι η εξασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων μέσα από τις πλέον σύγχρονες υποδομές καθώς και η διαρκής και αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών μας.
 • Επεξεργαζόμαστε με προσοχή και συνέπεια κάθε πληροφορία που λαμβάνουμε από τους συνεργάτες μας και προτείνουμε ασφαλείς λύσεις προστατεύοντας τους από πρακτικές που εγκυμονούν ρίσκα.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στην RSM Ελλάδος έχουμε αναπτύξει για τις εταιρείες που επιλέγουν για πρώτη φορά την εξωτερική ανάθεση έκδοσης και διαχείρισης της μισθοδοσίας τους, ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο μοντέλο που καλύπτει όλα τα στάδια, από τη μετάβαση των δεδομένων έως και την προσαρμογή των αντίστοιχων διαδικασιών. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στην ελαχιστοποίηση των ενδεχόμενων διαταραχών κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουμε την πλήρη εναρμόνιση του συστήματος μισθοδοσίας με τις επιχειρηματικές πρακτικές και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκάστοτε εταιρείας.

“Στην RSM είμαστε πάντοτε δίπλα στους πελάτες μας με συμβουλευτικό χαρακτήρα αλλά και έμπρακτα, αρωγοί όπου, όταν και σε ό,τι μας χρειάζονται δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων. Η συμβουλευτική μας προσέγγιση συμβάλλει στη δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης που επιτρέπει την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών και τον διαμοιρασμό γνώσεων για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων”, αναφέρει η Νατάσα Φούντα, Senior Manager, Payroll Outsourcing Services.

LABOUR LAW SERVICES
Οι νομικοί σύμβουλοι και εργατολόγοι της εταιρείας μας προσφέρουν στους πελάτες μας μία ολοκληρωμένη λύση αναφορικά με την αποτελεσματική αντιμετώπιση εργατικών και ασφαλιστικών ζητημάτων. Υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε ζητήματα εργασιακών σχέσεων και συμμόρφωσης με τις ρυθμίσεις και οδηγίες των αρμοδίων Αρχών. Μάλιστα, οι συμβουλές σε βασικά καθημερινά εργατικά και ασφαλιστικά ζητήματα παρέχονται εντός του πλαισίου του πακέτου έκδοσης και διαχείρισης μισθοδοσίας.

Οι πελάτες μας λαμβάνουν συνεχείς ενημερώσεις αναφορικά με τις εργασιακές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις και αλλαγές για ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους. Η ενημέρωση είναι διαρκής για όλες τις τελευταίες εξελίξεις και νομοθετικές ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση μισθοδοσίας, χωρίς να χρειάζεται κάθε εταιρεία να επενδύει διαρκώς στην κατάρτιση του προσωπικού της. Με την αποστολή των RSM Labour Alerts, κάθε φορά που λαμβάνουν χώρα σημαντικές νομοθετικές μεταβολές, αποκωδικοποιούμε τα καίρια ζητήματα και δίνουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας να εστιάζουν την προσοχή τους στα σημαντικά για αυτούς θέματα, εξοικονομώντας χρόνο αλλά και πόρους.

Ειδικότερα στην Ελλάδα, όπου το εργασιακό και ασφαλιστικό κανονιστικό πλαίσιο μεταβάλλεται αρκετά συχνά, ανακύπτουν σχεδόν καθημερινά ζητήματα για τα οποία απαιτούνται συμβουλές για τον τρόπο εφαρμογής της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Για παράδειγμα, τα ζητήματα των αλλαγών δεδομένων αναφορικά με τις αμοιβές ή κρατήσεις, όπως και οι μεταβολές σε καίρια θέματα όπως η εφαρμογή προγραμμάτων εργασίας και του χρόνου απασχόλησης εν γένει, οι ειδικές κατηγορίες ασφάλισης, η ασφάλιση σε ειδικές κατηγορίες αμοιβών, το καθεστώς απασχόλησης σε ειδικές αργίες και περιοχές, οι προσλήψεις, καταγγελίες και μεταβολές των συνθηκών εργασίας, παραμένουν πάντα επίκαιρα.

Στο πλαίσιο αυτό, προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες, αλλά και καθοδήγηση τόσο σχετικά με την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, όσο και με την επιλογή των κατάλληλων εργαλείων για την προσαρμογή των εργασιακών σχέσεων της κάθε επιχείρησης στις σύγχρονες συνθήκες.

Αρχικά, παρέχουμε συμβουλές και υποστήριξη κατά τη διάρκεια ελέγχων από τις Αρχές για την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, υποβάλλουμε ερωτήματα στις Αρχές που βοηθούν τους πελάτες μας να επιλύουν αμφισβητήσιμα θέματα σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας και εν γένει ζητήματα που αφορούν στις σχέσεις τους με τις Αρχές.
Επιπρόσθετα, προσφέρουμε στους πελάτες μας ένα πρωτοποριακό εργαλείο, το «Εργασιακό Check up», μια μελέτη εκτίμησης κινδύνου σχετικά με τους όρους απασχόλησης και τη συμμόρφωση με τις εργασιακές ρυθμίσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές των αρμόδιων Αρχών. Ο στόχος της μελέτης είναι να προσδιορισθούν και να ποσοτικοποιηθούν οι πιθανοί κίνδυνοι, που σχετίζονται με τις εργασιακές διατάξεις και τη συμμόρφωση με αυτές, να ενθαρρυνθούν οι βέλτιστες πρακτικές και να προταθούν λύσεις για την αντιμετώπιση των κινδύνων που εντοπίσθηκαν.

Τέλος, παρέχουμε tailor – made εκπαιδεύσεις σε εργασιακά ζητήματα και ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης. Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα και υλικό είναι προσαρμοσμένο και εξατομικευμένο ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες της εταιρείας και το background των συμμετεχόντων, βάσει προσυμφωνημένης θεματολογίας, σε συνεργασία με τον πελάτη μας και την εμπλεκόμενη ομάδα. Οι εκπαιδεύσεις γίνονται υπό το καθεστώς πλήρους εχεμύθειας και περιλαμβάνουν ενότητα ερωτήσεων-απαντήσεων, η οποία επιτρέπει στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν πλήρως τα ζητήματα που καλύφθηκαν και να λάβουν απαντήσεις επί των ερωτημάτων που έθεσαν.

“Η εναρμόνιση των ιδιαιτεροτήτων κάθε επιχείρησης με το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο, παρουσιάζει συχνά ιδιαίτερη πολυπλοκότητα και δυσκολίες στην πρακτική υλοποίηση. Αξιοποιώντας την εις βάθος γνώση των εξειδικευμένων συμβούλων και αναλύοντας τις ρυθμιστικές αλλαγές διασφαλίζεται η αποτελεσματική και ασφαλής λειτουργία της επιχείρησης και ως εκ τούτου το νομοθετικό πλαίσιο εφαρμόζεται με ευελιξία και επιτυχία” τονίζει o Χάρης Χαιρόπουλος, Δικηγόρος – Εργατολόγος και Eπικεφαλής του τμήματος Labour Law Services της RSM Ελλάδος.