Η μακροχρόνια εμπειρία, η εξείδικευση και οι ισχυρές σχέσεις που χτίζουν σε βάθος χρόνου είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά των συμβούλων της RSM Ελλάδος. Μέσα από τις σύγχρονες και ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει η εταιρεία, προσδίδει προστιθέμενη αξία σε κάθε συνεργάτη της με γνώμονα πάντα την ειλικρίνεια και την ποιότητα.

EXPERIENCE “THE POWER OF BEING UNDERSTOOD”
Τα τελευταία έτη έχουν έμπρακτα αποδείξει πως οι επιχειρήσεις παγκοσμίως οφείλουν να είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν προκλήσεις όπως, οι υγειονομικές κρίσεις, η μετανάστευση των ταλέντων, οι εξελίξεις στην τεχνολογία, η προσαρμογή στα κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης, η ανάγκη για πρόσβαση στην πληροφόρηση σε real time, η διεθνοποίηση της οικονομίας, καθώς και τους νέους επιχειρηματικούς κανόνες. Σε αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, είναι περισσότερο σημαντικό από ποτέ, κάθε επιχείρηση να έχει δίπλα της Συμβούλους που μπορούν να την καθοδηγούν ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις νέες αυτές προκλήσεις ως ευκαιρίες και να ανταποκριθεί άμεσα και αποτελεσματικά.

Στο πλαίσιο αυτό η σωστή επιλογή, διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί ίσως το σημαντικότερο προαπαιτούμενο για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της κάθε επιχείρησης. Για τον λόγο αυτό, προτεραιότητα μας στην RSM Ελλάδος είναι να αφιερώνουμε τον απαιτούμενο χρόνο για να κατανοήσουμε σε βάθος τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, τους κινδύνους που διατρέχει, τη στρατηγική και τους στόχους της και αξιοποιώντας τη δύναμη της μακροχρόνιας εμπειρίας της εταιρείας και του δικτύου μας, να παρέχουμε σύγχρονες και ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού προσαρμοσμένες στα νέα δεδομένα κάθε εποχής και στις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης.

Η μακροχρόνια εμπειρία των στελεχών μας, η εξειδίκευση της ομάδας μας και οι ισχυρές σχέσεις που χτίζουμε με τους πελάτες μας οι οποίες βασίζονται στην ειλικρίνεια, στην ανοιχτή επικοινωνία και στη συνεργασία, μας επιτρέπουν να προσεγγίζουμε και να επικοινωνούμε με τους πελάτες μας όχι μόνο ως «συνεργάτες» αλλά ως «συνάδελφοι» που απλώς λειτουργούν από άλλο χώρο! Αυτή είναι η εμπειρία που θέλουμε να βιώνουν όλοι οι συνεργάτες μας και επιδίωξή μας είναι να καταλαβαίνουμε πάντα τις ανάγκες τους για να είμαστε δίπλα τους με ουσιαστικό τρόπο, παρέχοντας πάντα την προστιθέμενη αξία που υποσχόμαστε. Αυτή η εξειδικευμένη προσέγγιση μας διαφοροποιεί, καθώς κάνουμε πράξη το «The Power of Being Understood», το οποίο είναι και το motto της RSM παγκοσμίως.

GLOBAL VISION BACKED BY LOCAL KNOWLEDGE
Ως μέλος του δικτύου της RSM, του 6ου μεγαλύτερου δικτύου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων στον κόσμο, με εμπειρία άνω των 60 ετών, έχουμε πρόσβαση σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, δεξιότητες και τεχνολογικά εργαλεία που μας επιτρέπουν να είμαστε σε θέση να καλύψουμε σφαιρικά και ποιοτικά τις ανάγκες οποιουδήποτε οργανισμού. Μέσα από το ολοκληρωμένο και ευρύ φάσμα υπηρεσιών, το οποίο περιλαμβάνει υπηρεσίες Ορκωτών Ελεγκτών, Λογιστικών και Φοροτεχνικών Συμβουλών, Συμβουλευτική Επιχειρήσεων, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Κεφαλαίου καθώς και Υπηρεσίες Διαχείρισης και Έκδοσης Μισθοδοσίας και Υπηρεσίες Εργατικών και Ασφαλιστικών Συμβουλών, είμαστε ο βασικός συνεργάτης των πελατών μας στην αναπτυξιακή τους πορεία.

PEOPLE ADVISORY SERVICES
Αποτελεί βαθιά μας πεποίθηση ότι το Ανθρώπινο Κεφάλαιο κάθε εταιρείας συνιστά το σημαντικότερο περιουσιακό της στοιχείο. Έτσι, έχουμε συγκροτήσει εδώ και 25 χρόνια ξεχωριστή ειδική ομάδα εντός της εταιρείας μας, η οποία εξειδικεύεται αποκλειστικά στην παροχή υπηρεσιών Ανθρώπινου Κεφαλαίου («People Advisory Services») μέσω των τμημάτων:

 • Executive Search and Selection & HR Consulting
 • Payroll Outsourcing Services
 • Labour Law Services
 • Executive Search and Selection & HR Consulting

EXECUTIVE SEARCH AND SELECTION & ΗR CONSULTING

Η σωστή επιλογή, διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, αποτελεί γεγονός ύψιστης σημασίας για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων κάθε εταιρείας. Για αυτό, έχουμε αναπτύξει ένα σύνολο υπηρεσιών που προσδίδει προστιθέμενη αξία σε όλα τα στάδια διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.
Ως αντιστάθμισμα του brain drain, η αποτελεσματική αξιοποίηση των ταλέντων αποτελεί μονόδρομο για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των εργαζομένων και κατ’ επέκταση της επιχείρησης.

Βασική όμως προϋπόθεση αποτελεί η επιλογή των κατάλληλων ανθρώπων, η οργάνωση τους με ιδανικό τρόπο ώστε να επιτύχουν τους στόχους της εταιρείας, η σωστή αντίληψη του ρόλου τους ώστε να αποδίδουν το βέλτιστο δυνατό και η παροχή κινήτρων που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη απόδοση με σκοπό την επιτυχή υλοποίηση των στρατηγικών στόχων κάθε επιχείρησης. Τέλος, καθοριστικός είναι ο συνδυασμός εξειδίκευσης, προσωπικότητας και αντιλήψεων, που συμβάλλει στην εναρμόνιση των σχέσεων και στη διαμόρφωση μιας ενιαίας εταιρικής κουλτούρας.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Μέσω της πολυετούς μας εμπειρίας στον τομέα της Επιλογής Στελεχών έχουμε διαπιστώσει την αναγκαιότητα εύρεσης του κατάλληλου ανθρώπου, για την κατάλληλη θέση και την κατάλληλη επιχείρηση.

Έλενα Στυλιανού, Managing Partner
Πρωταρχικός μας στόχος όταν αναλαμβάνουμε την εύρεση και επιλογή ενός στελέχους, είναι η βαθιά κατανόηση της στρατηγικής του πελάτη μας καθώς και των αξιών και της κουλτούρας του. Ο στόχος μας είναι πάντα να προτείνουμε τον καταλληλότερο υποψήφιο, ο οποίος θα κατορθώσει όχι μόνο να υλοποιήσει τη στρατηγική της εταιρείας και να συμβάλει στην επίτευξη των σημερινών στόχων της, αλλά και που θα μπορέσει επίσης να εξελιχθεί παράλληλα με την εταιρεία ώστε να αποτελέσει το καταλληλότερο στέλεχος και σε βάθος χρόνου“.

Παράλληλα, λειτουργούμε συμβουλευτικά απέναντι σε κάθε υποψήφιο ώστε να αξιολογούμε σε βάθος, εάν η προτεινόμενη θέση είναι πραγματικά το σωστό επόμενο βήμα για τον ίδιο, την εξέλιξη της καριέρας του και την επίτευξη των επαγγελματικών του στόχων. Μόνο εάν είμαστε σίγουροι ότι ο υποψήφιος είναι ο καταλληλότερος για τη συγκεκριμένη θέση και πως η θέση αυτή είναι το σωστότερο επόμενο βήμα για τον ίδιο, θα προχωρήσουμε να τον εντάξουμε στο «shortlist» που θα παρουσιάσουμε στον πελάτη μας. Με τον τρόπο αυτό, η εμπειρία μας έχει δείξει πως οι συνεργασίες που δημιουργούνται μεταξύ πελατών και υποψηφίων μας είναι πάντα μακροχρόνιες και επιτυχημένες και παράλληλα απολαμβάνουν όλοι την προστιθέμενη αξία που δημιουργείται μέσα από το σωστό «matching» που εξασφαλίζεται.

Το κάθε έργο είναι tailor-made για τον κλάδο του πελάτη, την εταιρεία και τον συγκεκριμένο ρόλο και η διαδικασία που ακολουθούμε μας επιτρέπει να εντοπίσουμε τους καταλληλότερους υποψήφιους ανεξάρτητα από τον κλάδο ή τη χώρα στην οποία βρίσκονται. Αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε μέχρι σήμερα 100% success rate στις τοποθετήσεις στελεχών. Κάνοντας χρήση κατάλληλων και σύγχρονων ερευνητικών εργαλείων εντοπίζουμε, αξιολογούμε και επιλέγουμε ενεργούς υποψήφιους οι οποίοι δεν επιδεικνύουν μόνο το σύνολο των γνώσεων και των ικανοτήτων που απαιτούνται στον κλάδο δραστηριοποίησης τους, αλλά είναι και σε θέση να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της εποχής και στη στρατηγική κατεύθυνση του εκάστοτε πελάτη μας.
Κατά την εκτέλεση κάθε έργου που αναλαμβάνουμε, τηρούνται αυστηρά οι πολιτικές περί απορρήτου, εμπιστευτικότητας και αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων των πελατών μας αλλά και των υποψηφίων που συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή καθώς δίνουμε απόλυτη προτεραιότητα σε θέματα ποιότητας και επαγγελματικής ηθικής.

PAYROLL OUTSOURCING
Η RSM Ελλάδος σήμερα διαχειρίζεται τη μισθοδοσία περισσότερων από 130 εταιρειών πολλαπλών κλάδων με συνολικό κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 4 δις, ενδεικτικό της εμπιστοσύνης που απολαμβάνει από τους πελάτες της ως αποτέλεσμα της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει.
Το εξειδικευμένο τμήμα μισθοδοσίας της RSM διαχειρίζεται μηνιαίως τη μισθοδοσία για περισσότερους από 13.000 εργαζόμενους.

Οι άρτια καταρτισμένοι σύμβουλοί μας σε συνδυασμό με τη μακροχρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία τους, καθώς και οι σύγχρονες – ασφαλείς τεχνολογικές μας υποδομές αλλά και οι βέλτιστες εσωτερικές μας διαδικασίες, αποτελούν την εγγύηση για έγκαιρη, αποτελεσματική και ποιοτική παροχή των υπηρεσιών Payroll Outsourcing. Αναλύουμε και κατανοούμε σε βάθος τις ανάγκες του κάθε πελάτη και σχεδιάζουμε λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η πολυπλοκότητα της εργατικής, φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας – ειδικά στη σημερινή εποχή – δημιουργεί την ανάγκη να αναζητούν οι εταιρείες λύσεις για την απλοποίηση και την ταυτόχρονη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, η εξωτερική ανάθεση επιχειρηματικών λειτουργιών σε εξειδικευμένους συμβούλους, όπως της έκδοσης και διαχείρισης μισθοδοσίας, χαίρει ολοένα και περισσότερο της εμπιστοσύνης εκατοντάδων ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ RSM ΕΛΛΑΔΟΣ
Πλήθος επιχειρήσεων εμπιστεύονται την RSM Ελλάδος για τις υπηρεσίες έκδοσης και διαχείρισης μισθοδοσίας, η οποία αποτελεί για αυτές τον αποκλειστικό και έμπιστο συνεργάτη τους σε όλο το φάσμα της μισθοδοσίας. Στην RSM είμαστε πάντοτε δίπλα στους πελάτες/συνεργάτες μας με συμβουλευτικό χαρακτήρα αλλά και έμπρακτα, αρωγοί όπου, όταν και σε ό,τι μας χρειάζονται δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων.

Η εταιρεία μας, εφαρμόζοντας καινοτόμες λύσεις, διακρίνεται για την αποτελεσματικότητά της η οποία βασίζεται στα εξής:

 • Με την έναρξη της συνεργασίας μας, κάθε πελάτης μας υποστηρίζεται από μία πενταμελή ομάδα που απαρτίζεται από Consultant, Account Manager, Head of Department, Legal Advisor και Partner. Με την καινοτομία αυτή εξασφαλίζουμε ότι κάθε πελάτης μας έχει εκ των προτέρων σαφή και ξεκάθαρα κανάλια επικοινωνίας με τα στελέχη μας για οτιδήποτε χρειαστεί.
 • Λειτουργούμε συμβουλευτικά χωρίς να περιορίζεται η εργασία μας στο στενό πλαίσιο της έκδοσης μισθοδοσίας, καθώς προβαίνουμε σε εισηγήσεις για εξοικονόμηση πόρων, βελτίωση αποτελεσματικότητας και συνεχούς συμμόρφωσης με τους κανονισμούς. Πετυχαίνουμε με τον τρόπο αυτό να δημιουργούμε ισχυρούς συνδέσμους με τους πελάτες/συνεργάτες μας που αποτελούν το θεμέλιο για μακροχρόνιες και αποτελεσματικές συνεργασίες.
 • Διαθέτουμε εμπειρία πολλών ετών, καταρτισμένα στελέχη, υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία, εξειδίκευση και αξιοπιστία. Τα στοιχεία αυτά κάνουν τη δέσμευσή μας πραγματικότητα. Παράλληλα, οι έμπειροι νομικοί μας με υψηλή ειδίκευση στα εργατικά θέματα παρέχουν άμεσα τεκμηριωμένες απαντήσεις στα ερωτήματα που μας θέτουν οι πελάτες μας αναφορικά με εργατικά και ασφαλιστικά ζητήματα.
 • Προσφέρουμε τη δυνατότητα αποκλειστικής αξιοποίησης των στελεχών μας στους πελάτες μας στον χώρο εργασίας τους, με στόχο την εξ’ ολοκλήρου διαχείριση των περιφερειακών διαδικασιών μισθοδοσίας (συλλογή στοιχείων, έλεγχος δικαιολογητικών, υποβολή εντύπων στο ΕΡΓΑΝΗ, κ.ά.) που προηγούνται και έπονται του υπολογισμού.
 • Οι τεχνολογικές υποδομές μας είναι βασισμένες σε σύγχρονα πρότυπα ακρίβειας, ταχύτητας και ασφαλείας. Το μηχανογραφικό σύστημα έκδοσης και διαχείρισης μισθοδοσίας που διαθέτουμε, το οποίο είναι εγκατεστημένο σε περιβάλλον cloud, παρέχει τη δυνατότητα υποστήριξης, άμεσης και αυτοματοποιημένης επεξεργασίας σύνθετων υπολογιστικών διαδικασιών μισθοδοσίας και προσαρμογής στις νομικές και φορολογικές αλλαγές καθώς και σε κάθε επιχειρηματικό κλάδο. Η δυνατότητα παραμετροποίησης παρέχει την επιλογή ανάπτυξης εξατομικευμένων λύσεων διαχείρισης για κάθε πελάτη μας. Παράλληλα, έχουμε αναπτύξει εργαλεία βάσει των οποίων μπορούμε πολύ εύκολα να επιβεβαιώσουμε την ακρίβεια των παραγόμενων αποτελεσμάτων διασφαλίζοντας κατά αυτό τον τρόπο στον μέγιστο βαθμό την ακρίβεια των παραδοτέων αποτελεσμάτων.
 • Παρέχουμε τη δυνατότητα απομακρυσμένης ηλεκτρονικής πρόσβασης, remote access, στα μισθολογικά δεδομένα των εργαζομένων της κάθε εταιρείας με απόλυτα ασφαλή τρόπο ενισχύοντας τη διαφάνεια, ενώ παράλληλα, οι πελάτες μας αποκτούν έλεγχο των στοιχείων τους καθώς είναι σε θέση να αντλούν εκτυπώσεις και να καταχωρούν στοιχεία από και προς τη βάση δεδομένων.
 • Έχουμε εναρμονίσει πλήρως τα συστήματα και τις εσωτερικές μας διαδικασίες σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).
 • Επεξεργαζόμαστε με προσοχή και συνέπεια κάθε πληροφορία που λαμβάνουμε από τους συνεργάτες μας και προτείνουμε ασφαλείς λύσεις προστατεύοντας τους από πρακτικές που εγκυμονούν ρίσκα.
 • Δεδομένων των τεχνολογικών εξελίξεων έχουμε προβεί σε πολύ μεγάλες επενδύσεις σε Infrastructure & IT και για την απόκτηση της πιστοποίησης του ISO 27001. Σκοπός όλων αυτών των επενδύσεων μας είναι η εξασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων μέσα από τις πλέον σύγχρονες υποδομές καθώς και η διαρκής και αδιάλειπτη παροχή των υπηρεzσιών μας.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στην RSM Ελλάδος έχουμε αναπτύξει για τις εταιρείες που επιλέγουν για πρώτη φορά την εξωτερική ανάθεση έκδοσης και διαχείρισης της μισθοδοσίας τους, ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο μοντέλο που καλύπτει όλα τα στάδια, από τη μετάβαση των δεδομένων έως και την προσαρμογή των αντίστοιχων διαδικασιών. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλουμε στην ελαχιστοποίηση των ενδεχόμενων διαταραχών κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουμε την πλήρη εναρμόνιση του συστήματος μισθοδοσίας με τις επιχειρηματικές πρακτικές και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκάστοτε εταιρείας.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
Τα σημαντικότερα εκ των οποίων είναι:

 • Η μείωση του λειτουργικού κόστους, η οποία οδηγεί σε άμεση εξοικονόμηση πόρων που αφορούν σε δαπάνες απασχόλησης εργαζομένων, κόστος αγοράς, χρήσης και αναβάθμισης λογισμικού αλλά και επενδύσεις σε συστήματα και εξοπλισμό μηχανογράφησης. Παράλληλα, αποφεύγεται η καταβολή προστίμων από τη μη ορθή τήρηση φορολογικών και ασφαλιστικών κανόνων καθώς και από επιπρόσθετες αμοιβές για συμβουλευτική υποστήριξη εργατικών και ασφαλιστικών ζητημάτων.
 • Η ακρίβεια και η ορθότητα του υπολογισμού της μισθοδοσίας, η οποία συμβάλει στην αύξηση της ικανοποίησης των εργαζομένων, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται απελευθέρωση παραγωγικού χρόνου των στελεχών των εταιρειών, τον οποίο μπορούν στη συνέχεια να αφιερώσουν στις βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες τους.
 • Η απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας έκδοσης μισθοδοσίας μέσω εφαρμογής σύγχρονων μηχανογραφικών λύσεων που εξασφαλίζουν τη συνεχή παροχή υπηρεσιών προς τις εταιρείες.
 • Η διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και ορθής τήρησης και διαχείρισης των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων τα οποία είναι απαραίτητα για την έκδοση της μισθοδοσίας μέσω της τήρησης αυστηρών κανονισμών.
 • Η άμεση πρόσβαση σε συνεργάτες εξειδικευμένους σε φορολογικά, νομικά και ασφαλιστικά ζητήματα με στόχο την άρτια και έγκαιρη ενημέρωση και συμμόρφωση σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας για την παρακολούθηση και τον υπολογισμό μισθοδοσίας είναι οι εξής:

 • Έκδοση και διαχείριση μισθοδοσίας.
 • Στατιστικές αναφορές για τα μισθολογικά δεδομένα εταιρειών.
 • Εκτυπώσεις κόστους τακτικής μισθοδοσίας και προβλέψεων με την επιθυμητή ομαδοποίηση ανά εργαζόμενο, τμήμα, εξειδίκευση κ.ά.
 • Προετοιμασία αναφορών προϋπολογισμού για το επόμενο έτος σύμφωνα με παραδοχές, παραμέτρους και συγκεκριμένα σενάρια.
 • Προετοιμασία και υποβολή ηλεκτρονικών αρχείων στον ΕΦΚΑ καθώς και σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς.
 • Άμεση ενημέρωση για τις αλλαγές στα θέματα εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Προετοιμασία και υποβολή των μηνιαίων και ετήσιων καταστάσεων και αρχείων του φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Προετοιμασία και υποβολή των ετήσιων καταστάσεων αποδοχών και παρακρατήσεων για τις προσωπικές φορολογικές δηλώσεις κάθε εργαζομένου. Ηλεκτρονική αποστολή των βεβαιώσεων στους εργαζόμενους κάθε εταιρείας.
 • Απογραφή της εταιρείας στις φορολογικές αρχές και στις αρχές κοινωνικής ασφάλισης.
 • Υποστήριξη σε ελέγχους από τις Οικονομικές Αρχές και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας).
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες από έμπειρους εργατολόγους σε θέματα εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

LABOUR LAW SERVICES
Οι νομικοί και εργατολόγοι της εταιρείας μας προσφέρουν στους πελάτες μας μία ολιστική λύση αναφορικά με την αποτελεσματική αντιμετώπιση εργατικών και ασφαλιστικών ζητημάτων. Υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε ζητήματα εργασιακών σχέσεων και συμμόρφωσης με τις ρυθμίσεις και οδηγίες των αρμοδίων Αρχών. Μάλιστα, οι συμβουλές σε βασικά καθημερινά εργατικά και ασφαλιστικά ζητήματα παρέχονται εντός του πλαισίου του πακέτου έκδοσης και διαχείρισης μισθοδοσίας.

Οι πελάτες μας λαμβάνουν συνεχείς ενημερώσεις αναφορικά με τις εργασιακές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις και αλλαγές για ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους. Η ενημέρωση είναι διαρκής για όλες τις τελευταίες εξελίξεις και νομοθετικές ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση μισθοδοσίας, χωρίς να χρειάζεται κάθε εταιρεία να επενδύει διαρκώς στην κατάρτιση του προσωπικού της. Με την αποστολή Labour Alerts, όταν λαμβάνουν χώρα σημαντικές νομοθετικές μεταβολές, αποκωδικοποιούμε τα καίρια ζητήματα και δίνουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας να εστιάζουν την προσοχή τους στα σημαντικά για αυτούς θέματα, εξοικονομώντας χρόνο αλλά και πόρους.

Ειδικότερα στην Ελλάδα, όπου το εργασιακό και ασφαλιστικό κανονιστικό πλαίσιο μεταβάλλεται αρκετά συχνά, ανακύπτουν σχεδόν καθημερινά ζητήματα για τα οποία απαιτούνται συμβουλές για τον τρόπο εφαρμογής της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την διάρκεια της πανδημίας, υπήρχαν εξελίξεις στην ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων σε εβδομαδιαία βάση. Επίσης, προσφάτως, υπήρξε σημαντική νομοθετική δραστηριότητα με την εισαγωγή του νέου εργασιακού νόμου 4808/2021. Πάντοτε παραμένουν επίκαιρα τα ζητήματα των αλλαγών δεδομένων αναφορικά με τις αμοιβές ή κρατήσεις, όπως και οι μεταβολές σε καίρια θέματα όπως η εφαρμογή προγραμμάτων εργασίας και του χρόνου απασχόλησης εν γένει, οι ειδικές κατηγορίες ασφάλισης, η ασφάλιση σε ειδικές κατηγορίες αμοιβών, το καθεστώς απασχόλησης σε ειδικές αργίες και περιοχές, οι προσλήψεις, καταγγελίες και μεταβολές των συνθηκών εργασίας κλπ.

Στο πλαίσιο αυτό, προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες, αλλά και καθοδήγηση σχετικά τόσο με την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, όσο και με την επιλογή των κατάλληλων εργαλείων για την προσαρμογή των εργασιακών σχέσεων της κάθε επιχείρησης στις σύγχρονες συνθήκες.
Προσφέρουμε στους πελάτες μας ένα πρωτοποριακό εργαλείο, το «Εργασιακό Check up», μια μελέτη εκτίμησης κινδύνου σχετικά με τους όρους απασχόλησης και τη συμμόρφωση με τις εργασιακές ρυθμίσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές των αρμόδιων Αρχών. Ο στόχος της μελέτης είναι να προσδιορισθούν και να ποσοτικοποιηθούν οι πιθανοί κίνδυνοι, που σχετίζονται με τις εργασιακές διατάξεις και τη συμμόρφωση με αυτές, να ενθαρρυνθούν οι βέλτιστες πρακτικές και να προταθούν λύσεις για την αντιμετώπιση των κινδύνων που εντοπίσθηκαν.

Επιπρόσθετα, παρέχουμε tailor – made εκπαιδεύσεις σε εργασιακά ζητήματα και ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης. Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα και υλικό είναι προσαρμοσμένο και εξατομικευμένο ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες της εταιρείας και το background των συμμετεχόντων, βάσει προσυμφωνημένης, σε συνεργασία με τον πελάτη μας και την εμπλεκόμενη ομάδα, θεματολογίας. Οι εκπαιδεύσεις γίνονται υπό το καθεστώς πλήρους εχεμύθειας και περιλαμβάνουν ενότητα ερωτήσεων-απαντήσεων, η οποία επιτρέπει στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν πλήρως τα ζητήματα που καλύφθηκαν και να λάβει απαντήσεις επί των ερωτημάτων που έθεσαν.

Τέλος, παρέχουμε συμβουλές και υποστήριξη κατά τη διάρκεια ελέγχων από τις Αρχές για την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, υποβάλλουμε ερωτήματα στις Αρχές που βοηθούν τους πελάτες μας να επιλύουν αμφισβητούμενα θέματα σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας και εν γένει ζητήματα που αφορούν στις σχέσεις τους με τις Αρχές.

Το νομοθετικό πλαίσιο των εργασιακών δεδομένων, που επηρεάζεται από πληθώρα παραγόντων, όπως η πρόσφατη πανδημία αλλά και γενικότερα η εισαγωγή νέων ρυθμίσεων, παρουσιάσει συχνά ιδιαίτερη πολυπλοκότητα και δυσκολίες στην εφαρμογή του απαιτώντας γνώση και ανάλυση των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν σε κάθε επιχείρηση, τονίζει ο Χάρης Χαιρόπουλος, Attorney at Law, Head of Labour Law Services.

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ…

“Το εξαιρετικό Ανθρώπινο Δυναμικό της RSM Ελλάδος είναι πάντα δίπλα μας ως συνεργάτες για να κάνουμε τη διαφορά. Συνεργαζόμαστε ως μια ομάδα και φέρνουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε μαζί!”
Rewards Manager Greece & Cyprus και Compensation & Benefits Supervisor, ηγετική πολυεθνική εταιρεία στον χώρο των FMCGs

“Η RSM Ελλάδος και το άρτια εξειδικευμένο προσωπικό της ανταποκρίνεται σε κάθε περίσταση και δυσκολία με υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού & διακριτικότητας, εξασφαλίζοντας υψηλά standards αποτελεσματικότητας και ασφάλειας για τον Οργανισμό μας”.
HR Manager και Payroll Manager, πολυεθνική εταιρεία στον κλάδο των Retail Perfumes & Cosmetics

“Καθοριστική υπήρξε η συνάντηση με στελέχη της RSM Ελλάδος για να λάβει τέλος η επί 30 χρόνια διερεύνηση του payroll outsourcing από τον Όμιλο μας. Απολογιστικά, η συνεργασία χαρακτηρίζεται ‘’λυτρωτική’’ και εκτιμάται ως άριστη”.
Διευθύντρια Οικονομικών υπηρεσιών, ηγετική εταιρεία στον κλάδο Επικοινωνίας & Διαφήμισης