Στη θέση της Manager, Human Capital Advisory | People & Culture της RSM Greece προήχθη η Θεώνη Άντρεα Στυλιανού, η οποία μέχρι πρότινος ήταν Supervisor, People & Culture.

Η Θ. Α. Στυλιανού είναι κάτοχος HR Professional Diploma από την PwC Academy, ενώ βρίσκεται στην RSM Greece από τον Μάρτιο του 2016.