Την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη Ημερίδα του Σ.ΕΠ.Ε. με τίτλο: «Απλούστευση Διαδικασιών – Αναβάθμιση Υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας», και στόχο την ενημέρωση των υπηρεσιών και των φορέων του Δημοσίου. Ο Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πάνος Σκουρλέτης, χαιρέτησε την εκδήλωση σημειώνοντας:

«Το Σ.ΕΠ.Ε είναι η αιχμή του δόρατος στο υπουργείο και αυτή η δουλειά που έγινε, προφανώς διευκολύνει τη λειτουργία του. Δημιουργεί ένα νέο ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο είναι απαραίτητο. Εκσυγχρονίζει τη λειτουργία αυτού του πολύ κρίσιμου τομέα του υπουργείου, έτσι ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στο βασικό του έργο που είναι ο έλεγχος της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας». Ο Υπουργός Εργασίας πρόσθεσε επίσης: «Το ερώτημα που εμείς σήμερα καλούμαστε να απαντήσουμε, είναι πώς θα εξυπηρετήσουμε τους στόχους μας που είναι ο εντοπισμός της αδήλωτης εργασίας, η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και η προστασία των εργαζομένων. Αν όλα αυτά,- που προφανώς διευκολύνονται από τη δουλειά που έγινε και την απλούστευση των διαδικασιών- εντάσσονται σε ένα πλαίσιο πολιτικής, το οποίο αντιστοιχεί με τους βασικούς προσανατολισμούς του Σώματος».

Ο Ειδικός Γραμματέας του Σ.ΕΠ.Ε., Κωνσταντίνος Πανταζής, κατά την ομιλία του, επεσήμανε: «Οι στόχοι του Σ.ΕΠ.Ε. είναι οι αποτελεσματικότεροι και στοχευμένοι έλεγχοι, οι καλύτερες υπηρεσίες πληροφόρησης και ενημέρωσης και η αναβάθμιση του συμφιλιωτικού ρόλου. Με μια φράση: Ενίσχυση και ανάδειξη της Επιθεώρησης Εργασίας».