Στη δημοσιότητα δόθηκαν από το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) τα στατιστικά στοιχεία (συγκριτικοί πίνακες) για την εξέλιξη των συμβάσεων εργασίας κατά το α’ δίμηνο του 2011.

Όπως προκύπτει, το 2011 οι ελαστικές μορφές εργασίας κυριαρχούν των νέων προσλήψεων πλήρους απασχόλησης, ενώ λιγότερες κατά 10,32% είναι σε σχέση με πέρυσι οι επιχειρήσεις που προχώρησαν στη σύναψη νέων συμβάσεων.

Πιο αναλυτικά, οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης μειώθηκαν κατά 45,08% και οι εκ περιτροπής αυξήθηκαν κατά 21,82%. Μειωμένες κατά 11,65% είναι και οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης. Συγκεκριμένα, το 2011 οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης ήταν 43.900 (έναντι 79.932 το 2010), οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης 24.611 (από 27.857 το 2010) και οι συμβάσεις εκ περιτροπής απασχόλησης 8.263 (έναντι 6.783 το 2010).

Αξιολογώντας τα δεδομένα, διαφαίνεται ότι το 2011 οι ελαστικές μορφές εργασίας κυριαρχούν των νέων προσλήψεων πλήρους απασχόλησης σε αντίθεση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2010 που εκπροσωπούσαν το 46,2%.

Ένα σημαντικό στοιχείο που καταδεικνύει τις αλλαγές που συντελούνται στην αγορά εργασίας, αφορά τις μετατροπές των υφιστάμενων συμβάσεων πλήρους απασχόλησης, σε μερική ή εκ περιτροπής.

Οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, που μετατράπηκαν το πρώτο δίμηνο του 2011 σε μερικής απασχόλησης, είναι αυξημένες κατά 199,15% σε σχέση με το 2010 και όσον αφορά την εκ περιτροπής απασχόληση κατόπιν συμφωνίας με τους εργαζομένους αυξήθηκε κατά 1.121,45%. Οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης που μετατράπηκαν σε εκ περιτροπής απασχόληση με μονομερή απόφαση του εργοδότη αυξήθηκαν κατά 2.725% σε σχέση με τις αντίστοιχες του 2010.