Η Σοφία Σκευοφύλακα, CCO & Co-Founder της Hatzi Filax Group μίλησε στον σύμβουλο μάρκετινγκ, Θέμη Σαρανταένα, στο επεισόδιο της τηλεοπτικής εκπομπής “Marketing in Practice” που προβάλλεται στο ONE Channel, με θέμα Διαχείριση Προσωπικού στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ξεκινώντας με τις προκλήσεις στην εύρεση του κατάλληλου προσωπικού, συζητήθηκε η περιορισμένη πρόσβαση σε κατάλληλα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, ενώ αναφέρθηκαν οι καλύτερες πρακτικές για προσλήψεις και επιλογή προσωπικού, με έμφαση στην εξατομικευμένη προσέγγιση και στην αξιολόγηση των δεξιοτήτων.

Στη συνέχεια συζητήθηκαν οι τρόποι για την κινητοποίηση των εργαζομένων, με έμφαση στην ανάγκη δημιουργίας ενός δυναμικού και εμπνευσμένου εργασιακού περιβάλλοντος, ενώ τονίστηκε ότι παρέχοντας κίνητρα πέρα από τη μισθοδοσία, όπως ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη, αναγνώριση και εκπαίδευση μπορεί να ενισχυθεί η αφοσίωση των εργαζομένων. Συζητήθηκαν επίσης τρόποι με τους οποίους οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να προσφέρουν κίνητρα στους εργαζομένους τους χωρίς να αυξηθούν δραστικά οι λειτουργικοί τους φόρτοι, όπως μέσω προγραμμάτων ευεξίας και ευέλικτων ωραρίων εργασίας.

Η δημιουργία ενός δυναμικού εργασιακού περιβάλλοντος, η εσωτερική επικοινωνία και η ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων μέσω Εκπαιδεύσεων αποτέλεσαν σημαντικά θέματα που συζητήθηκαν και δόθηκαν πρακτικές συμβουλές από την Σ. Σκευοφύλακα για την υλοποίηση τους, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.