Η Randstad ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα της παγκόσμιας δραστηριότητάς της για το πρώτο τρίμηνο του 2023, με βάση τα οποία τα έσοδα του Ομίλου κατέγραψαν οργανική αύξηση -4.2%, τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 266 εκατ. ευρώ και το περιθώριο ΕΒΙΤΑ διαμορφώθηκε στο 4.1%.

Συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά, το μικτό κέρδος μειώθηκε κατά 2%, μείωση που οφείλεται στις υπηρεσίες μόνιμης στελέχωσης (μείωση 8%) και τις υπηρεσίες μισθοδοσίας (μείωση 2% σε ετήσια βάση). Επιπρόσθετα, το περιθώριο μικτού κέρδους ανήλθε στο 21%, παρουσιάζοντας αύξηση 50 μονάδων βάσης (bp) σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας με αυτόν τον τρόπο το μείγμα των παρεχόμενων υπηρεσιών και της τιμολογιακής πολιτικής.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023, το σταθερό περιθώριο ΕΒΙΤΑ επικεντρώνεται στη διαχείριση εξόδων, ενώ καταγράφεται συνέχιση της αύξησης του κύκλου εργασιών στη Λατινική Αμερική και την Ασία-Ειρηνικό, με τις μικτές τάσεις να επικρατούν στην Ευρώπη και να παρατηρείται μείωση στη Βόρεια Αμερική. Ο Sander van ‘t Noordende, CEO της Randstad, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα αυτά ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η στενότητα στην αγορά εργασίας παραμένει ως κυρίαρχη τάση  σε όλες τις χώρες.

«Παραμένουμε πειθαρχημένοι και ικανοί να προσαρμόζουμε τις δραστηριότητές μας ανάλογα με τις ανάγκες» τόνισε, επισημαίνοντας ότι οι τάσεις που παρατηρήθηκαν στην αγορά εργασίας το πρώτο τρίμηνο συνεχίστηκαν και στις αρχές Απριλίου.