Τα αποτελέσματα μιας ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας έρευνας για τις αμοιβές των developers και γενικότερα των tech θέσεων εργασίας έδωσε στη δημοσιότητα η CollegeLink. Η έρευνα ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2021 και διήρκεσε 15 μήνες, αξιολογώντας 561 συνεντεύξεις. Στο πλαίσιο αυτό εστίασε στις προσδοκίες των υποψηφίων του tech κλάδου σχετικά με τον μισθό με τον οποίο θα ήταν ικανοποιημένοι, ώστε να εξετάσουν την πιθανότητα αλλαγής καριέρας ή εργασιακού περιβάλλοντος.

Η εταιρεία συγκέντρωσε τους προσδοκώμενους μισθούς των developers ανά experience level, απεικονίζοντας τόσο τον μέσο μισθό όσο και τα top & last 20% για κάθε ένα από τα παρακάτω επαγγέλματα: Javascript, .NET/C#, PHP, Java. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο μέσος προσδοκώμενος μισθός για έναν Junior Developer στις διάφορες θέσεις είναι: Junior JavaScript Developer: 1008€, Junior .NET/C# Developer: 1032€, Junior PHP Developer: 922€, Junior Java Developer: 946€. Τα δεδομένα αφορούν καθαρούς μισθούς και χωρίς να συμπεριλαμβάνονται extra benefits.

Σύμφωνα με την CollegeLink και τα ευρήματα της έρευνας που διεξήγαγε, οι εταιρείες που δεν μπορούν να φτάσουν τους μισθούς ζήτησης, εστιάζουν σε άλλες παροχές, τις οποίες εκτιμούν οι υποψήφιοι, όπως ευελιξία όσον αφορά στο remote working, budget σχετικό με την εκπαίδευση, ticket restaurant, ιδιωτική ασφάλιση, επιπλέον ημέρες άδειας/ρεπό, συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, μετοχές, έξοδα μεταφορών. Τέλος, όπως δείχνουν και τα διεθνή δεδομένα, όπως π.χ. έρευνα της Στατιστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ που εξειδικεύεται στην εργασία (U.S. Bureau of Labor Statistics) αναμένεται ότι μεταξύ 2020 και 2030 θα υπάρξει αύξηση 22% στην απασχόληση στον τομέα του software development.