Μια σημαντική αλλαγή στη στάση των εργαζομένων απέναντι στην Τεχνητή Νοημοσύνη αναδεικνύει πρόσφατη έρευνα της Salesforce, με δείγμα 6.000 άτομα παγκοσμίως. Σύμφωνα με αυτήν, οι εργαζόμενοι αισθάνονται όλο και πιο άνετα να «συνεργάζονται» με την ΤΝ και να της αναθέτουν συγκεκριμένες εργασίες για αυτόνομη ολοκλήρωση.

Αναλυτικότερα, το 43% εμπιστεύεται την ΤΝ για τη διεκπεραίωση εργασιών, οι οποίες αποτελούν περίπου το ήμισυ των καθηκόντων τους, ενώ το 10% είπε ότι ήδη εμπιστεύεται την αυτόνομη λειτουργία της ΤΝ, το 26% πως θα την εμπιστευτεί σε λιγότερο από τρία χρόνια και το 41% σε τρία ή περισσότερα χρόνια.

Εντούτοις, το 54% προτιμά μια συνεργατική προσέγγιση, ενώ μια μικρή ομάδα εργαζομένων αισθάνεται ήδη άνετα με την ανάθεση συγκεκριμένων καθηκόντων στην αυτόνομη ΤΝ, συμπεριλαμβανομένης της συγγραφής κώδικα (15%), της σύνταξης κειμένων για διάφορες εταιρικές επικοινωνίες (12%) και της λειτουργίας της ως προσωπικού βοηθού (12%).

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι δίνουν προτεραιότητα στην ανθρώπινη συμμετοχή σε «ευαίσθητα» καθήκοντα, όπως η συμπερίληψη (47%), η ασφάλεια των δεδομένων (40%), η ενσωμάτωση και η εκπαίδευση των εργαζομένων (46%), τα οποία εξακολουθούν να εμπιστεύονται κατά κύριο λόγο στους ανθρώπους.

Επιπλέον, το 63% υποστήριξε ότι η αυξημένη ανθρώπινη συμμετοχή θα ενίσχυε την εμπιστοσύνη του στην ΤΝ, με το 54% να τονίζει ότι δεν γνωρίζει πώς εφαρμόζεται η ΤΝ στους χώρους εργασίας του. Τέλος, το 62% πιστεύει ότι οι περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης δεξιοτήτων και κατάρτισης θα ενίσχυαν την εμπιστοσύνη του στην ΤΝ, ώστε να την αξιοποιήσει αποτελεσματικά.