Η νέα έρευνα ψηφιακών δεξιοτήτων της Salesforce, η οποία διεξήχθη σε περισσότερους από 11.000 εργαζόμενους σε 11 χώρες, παρουσιάζει το πώς οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται τον ρόλο που θα διαδραματίσουν οι προσλήψεις βάσει δεξιοτήτων και η γενετική τεχνητή νοημοσύνη (Generative AI) στην εργασία τους. Το 84% των ερωτηθέντων θεωρεί τις δεξιότητες πιο σημαντικές από τα πτυχία στην αναζήτηση εργασίας.

Ωστόσο, ενώ 4 στους 5 εργαζόμενους παγκοσμίως αναφέρουν ότι οι ψηφιακές δεξιότητες εντάσσονται στην καθημερινή επαγγελματική τους ενασχόληση, λίγοι χρησιμοποιούν κάτι περισσότερο από email, άμεσα μηνύματα, ψηφιακή διαχείριση ή ψηφιακό project management. Η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάπτυξη εφαρμογών έχουν μεγάλη ζήτηση, αλλά συγκαταλέγονται στις λιγότερο χρησιμοποιούμενες δεξιότητες. Παρ’ όλα αυτά, οι εργαζόμενοι φαίνονται ενθουσιασμένοι με αυτές τις αναδυόμενες τεχνολογίες και εκφράζουν την επιθυμία να επιμορφωθούν σε αυτές.

Στροφή προς τις προσλήψεις με βάση τις δεξιότητες
To 82% των ερωτηθέντων ηγετών θεωρεί τις δεξιότητες τον πιο σημαντικό παράγοντα κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων. Μόνο το 18% δίνει προτεραιότητα στους τίτλους σπουδών. H παραμονή των εργαζόμενων ως επιχειρηματικό όφελος των προσλήψεων βάσει δεξιοτήτων (56%), η αυξημένη ποικιλομορφία του εργατικού δυναμικού (48%) και η ανταλλαγή γνώσεων (46%) αναφέρονται ως τα κορυφαία οφέλη της πρόσληψης βάσει δεξιοτήτων. Τα διευθυντικά στελέχη πιστεύουν, επίσης, ότι η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη παραγωγικότητα (47%), καλύτερη ομαδική απόδοση (43%) και βελτιωμένες ικανότητες επίλυσης προβλημάτων (40%).

Η πλειοψηφία των εργαζομένων (58%) δηλώνει ενθουσιασμένη στην προοπτική χρήσης της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία, ενώ το 42% ανησυχεί για την αντικατάστασή του από την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό συμβαδίζει με τα σχέδια των διευθυντικών στελεχών, καθώς το 67% εξετάζει τρόπους χρήσης της γενετικής ΤΝ. Παρά τη σημασία της για τις δεξιότητες του μέλλοντος, μόνο 1 στους 10 εργαζόμενους δηλώνει ότι ο καθημερινός του ρόλος περιλαμβάνει σήμερα την τεχνητή νοημοσύνη. Ακόμη και στον κλάδο της τεχνολογίας, λιγότερο από το ένα τρίτο των εργαζομένων (27%) χρησιμοποιεί δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης στο πλαίσιο του ρόλου του.

Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων είναι ζωτικής σημασίας, με το 97% των εργαζομένων παγκοσμίως να πιστεύει ότι οι εταιρείες πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στις δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης στη στρατηγική ανάπτυξης των εργαζομένων τους. Οι επικεφαλής παρατηρούν επίσης ότι οι δεξιότητες ασφάλειας δεδομένων (60%), ηθικής τεχνητής νοημοσύνης και αυτοματοποίησης (58%) και προγραμματισμού (57%) θα γίνουν όλο και πιο σημαντικές στον εργασιακό χώρο. Ως τα σημαντικότερα soft skills (μαλακές ή οριζόντιες δεξιότητες) θεωρούνται οι δεξιότητες πελατειακών σχέσεων (53%), οι ηγετικές (51%) και οι δημιουργικές δεξιότητες (56%).