Η Salesforce δημοσιοποίησε μια νέα παγκόσμια έρευνα που διεξήχθη σε σχεδόν 10.000 διευθυντικά στελέχη, τα οποία αναφέρουν ότι ενώ γνωρίζουν πως η χρήση δεδομένων είναι σημαντική για την εταιρεία τους, η συντριπτική πλειοψηφία δεν αξιοποιεί τη δύναμή τους επειδή δεν μπορεί να τα κατανοήσει. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Έρευνα Αναξιοποίητων Δεδομένων (Untapped Data Research) της Salesforce –που διεξήχθη με τη συνεργασία της YouGov-, 8 στους 10 (80%) διευθυντές επιχειρήσεων δηλώνουν ότι τα δεδομένα είναι ζωτικής σημασίας για τη λήψη αποφάσεων στον οργανισμό τους και το 73% συμφωνεί ότι συμβάλλουν στη μείωση της αβεβαιότητας και στη λήψη ορθότερων αποφάσεων.

Την ίδια στιγμή ωστόσο, πάνω από τα δύο τρίτα (67%) των διευθυντικών στελεχών δεν χρησιμοποιούν τα δεδομένα για αποφάσεις που σχετίζονται με την τιμολογιακή πολιτική ώστε να συμβαδίζουν με τις οικονομικές συνθήκες, όπως ο πληθωρισμός, ενώ λιγότεροι από το ένα τρίτο (29%) τα χρησιμοποιούν για να ενημερώσουν τη στρατηγική τους όταν εισέρχονται σε νέες αγορές. Το 41% των ανώτερων στελεχών αναφέρουν έλλειψη κατανόησης των δεδομένων είτε επειδή είναι πολύ περίπλοκα ή δεν είναι αρκετά προσβάσιμα, ενώ το ένα τρίτο (33%) των ηγετών των επιχειρήσεων αναφέρει έλλειψη ικανότητας δημιουργίας πληροφοριών από δεδομένα.

Τέλος, σχεδόν το ένα τρίτο (30%) κατακλύζεται από τον όγκο των δεδομένων, ο οποίος αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί σε μέγεθος έως το 2026. Για την αντιμετώπιση αυτών των προβληματισμών, το 73% των επιχειρήσεων σχεδιάζει να συνεχίσει ή να αυξήσει τις δαπάνες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την κατάρτιση των εργαζομένων σε θέματα δεδομένων. Η εκπαίδευση στις αντίστοιχες δεξιότητες μπορεί να υποστηρίξει τους επιχειρηματικούς στόχους και να βελτιώσει την ανθεκτικότητα σε δύσκολους οικονομικά καιρούς.

Σύμφωνα με την έρευνα, η λύση είναι το «πάντρεμα» των δεδομένων με στατιστικά στοιχεία. «Ένας συνδυασμός δεδομένων, στατιστικών και απαραίτητων δεξιοτήτων επιτρέπει στις εταιρείες να μεγιστοποιήσουν τις επενδύσεις τους στην τεχνολογία και να ανακαλύψουν ευκαιρίες που εξελίσσουν την επιχειρηματική τους στρατηγική, ενισχύοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη των πελατών» καταλήγει η σχετική ενημέρωση της Salesforce.