Τον τίτλο «Distinguished Service of the Year», αλλά και 13 επιπλέον διακρίσεις, κατέκτησε η Σαμαράς & Συνεργάτες στα Health & Safety Awards 2024. «Tόσο το Μεγάλο Βραβείο όσο και τα επιπλέον 13 Βραβεία αποτελούν μια μεγάλη τιμή, αλλά ταυτόχρονα και ευθύνη.

Ευθύνη απέναντι στους πάνω από 2000 πελάτες μας και τους περίπου 150.000 εργαζoμένους τους, να συνεχίσουμε να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Αντίστοιχα, οφείλουμε τα εύσημα στους βραβευμένους, σήμερα, συνεργάτες μας -επιχειρηματίες και εργαζομένους- αφού με απόλυτη επίγνωση, πρέπει να πω ότι καθημερινά καταβάλλουν προσπάθειες προκειμένου να διασφαλίσουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας τους, ενώ ταυτόχρονα παραμένουν ανοιχτοί και δεκτικοί σ’ ότι καινοτόμο έχει να παρουσιάσει ο κλάδος» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Χριστοφορίδης, Γενικός Διευθυντής της εταιρείας.