Η τρίτη μεγαλύτερη φαρμακευτική εταιρεία στον κόσμο, Sanofi-Aventis, αποφάσισε να περικόψει περίπου 9.500 χιλιάδες θέσεις εργασίας, δηλαδή σχεδόν το 10% του εργατικού της δυναμικού, στο πλαίσιο του στόχου της που αφορά στη μείωση λειτουργικού κόστους κατά 2 δισ. ευρώ.

Ο CEO του φαρμακευτικού κολοσσού, Chris Viehbacher, ενημέρωσε τους μετόχους για τις περικοπές σε μία εκτενή παρουσίαση 201 σελίδων που έγινε στη Νέα Υόρκη. Παρότι η παρουσίαση δεν ανέφερε ακριβώς τον αριθμό του συνολικού εργατικού δυναμικού της εταιρείας που θα απολυθεί, περιέγραψε επακριβώς μεγάλες περικοπές σε ποικίλα γραφεία της σε όλο τον πλανήτη.

Η λήξη της πατέντας αρκετών φαρμακευτικών σκευασμάτων που παρασκευάζει και προωθεί στην αγορά ο όμιλος, έχουν κορυφώσει τον ανταγωνισμό από εταιρείες γενοσήμων και φθηνών φαρμακευτικών παρασκευασμάτων, που εποφθαλμιούν ένα μερίδιο από την πίτα των 778 εκατομμυρίων ευρώ που εισέπραξε η Sanofi μόνο στο δεύτερο τρίμηνο του 2011, παρά τις μειωμένες πωλήσεις του ομίλου κατά το ίδιο διάστημα.