Το πρόγραμμα «Cancer & Work: Acting Together» λάνσαρε, τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου, η Sanofi, με στόχο να υποστηρίξει τους εργαζομένους με καρκίνο ή και άλλες σοβαρές ασθένειες. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που καλύπτει όλους τους εργαζόμενους του ομίλου παγκοσμίως, που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο ή άλλη σοβαρή νόσο. Μέσω της εν λόγω πρωτοβουλίας, η εταιρεία παρέχει κοινωνική, ψυχολογική και οικονομική υποστήριξη, διασφαλίζοντας τη θέση εργασίας, τον μισθό και τα προνόμια του εκάστοτε εργαζόμενου για μέχρι και 12 μήνες, ανεξαρτήτως ρόλου ή γεωγραφικής περιοχής.

Επιπρόσθετα, οι εργαζόμενοι θα είναι σε θέση να επωφεληθούν από περαιτέρω ευέλικτες προσαρμογές, ενώ θα έχουν πρόσβαση σε ένα δίκτυο εθελοντών συναδέλφων τους, οι οποίοι θα είναι εκπαιδευμένοι για να τους βοηθούν σε κάθε στάδιο της θεραπείας αλλά και της επιστροφής τους στη δουλειά. Παράλληλα, καθώς πολλοί από τους εθελοντές έχουν προσωπική εμπειρία με τον καρκίνο, δημιουργείται ένα ασφαλές περιβάλλον για συζητήσεις, ανταλλαγή εμπειριών και το χτίσιμο υποστηρικτικών σχέσεων.

Επίσης, οι εργαζόμενοι από όλες τις χώρες θα έχουν 24/7 πρόσβαση σε εξωτερική ψυχολογική υποστήριξη μέσω ενός Employee Assistance Program, ενώ για όλο το 2024, πρόθεση της Sanofi είναι να καλύπτει τα διάφορα μη ιατρικά έξοδα, ενώ οι μόνιμοι εργαζόμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους και μία άδεια άνευ αποδοχών, προκειμένου να μπορούν να παρέχουν βοήθεια σε ασθενείς συγγενείς τους. Τέλος, το εν λόγω πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να εξοπλίσει καλύτερα και τους managers των ομάδων, παρέχοντας τους εξειδικευμένες γνώσεις.