Στην Ευρώπη, όπως εκτιμά η SAP, υπάρχουν ευκαιρίες για την εφαρμογή τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και την ανάπτυξη «έξυπνων εταιρειών», ιδιαιτέρως στην b2b αγορά.

Παράλληλα, θεωρεί ότι έχει έρθει η ώρα για μια ευρωπαϊκή στρατηγική και στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε πρόσφατα το όραμά της, υποστηρίζοντας τις θέσεις της όπως, μεταξύ άλλων:

• Εκπαίδευση εργατικού δυναμικού: Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην αγορά. Πολλές δουλειές αναμένεται να αλλάξουν ή – σε ακραίες περιπτώσεις- να αντικατασταθούν από μηχανές. Οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι θα πρέπει να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την Τεχνητή Νοημοσύνη και να μην χρειάζεται να την ανταγωνίζονται.

• Περισσότερη έρευνα και καινοτομία: Η Ευρώπη χρειάζεται ομάδες έρευνας και καινοτομίας σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη, και γι’ αυτόν τον λόγο Πανεπιστήμια, εταιρείες και κυβερνήσεις θα πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους προς αυτήν την κατεύθυνση. Αρκετά υποσχόμενα προγράμματα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σε διαφορετικά Ευρωπαϊκά Ερευνητικά κέντρα, τα οποία, ωστόσο, πρέπει να αποκτήσουν μεγαλύτερη δυναμική και καλύτερη οργάνωση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

• Κώδικας συμπεριφοράς για τις επιχειρήσεις: Η βιομηχανία θα πρέπει να βοηθήσει στην εξάλειψη των όποιων ανησυχιών υπάρχουν, αναφορικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η SAP θεωρεί απαραίτητη τη δημιουργία ενός ειδικού κώδικα διαχείρισης της  Τεχνητής Νοημοσύνης στις επιχειρήσεις ο οποίος οφείλει να εξασφαλίζει ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας  θα εναρμονίζεται με τις Ευρωπαϊκές αξίες και τα ηθικά και νομικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την SAP, επίσης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν την ραχοκοκαλιά της Ευρωπαϊκής οικονομίας. Η ευρεία και ταχεία υιοθέτηση τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης από τις ΜΜΕ πρέπει να είναι προτεραιότητα όλων. Οι συγκεκριμένες εταιρείες συχνά δεν διαθέτουν τα απαραίτητα οικονομικά μέσα και την τεχνογνωσία για την  επιτυχημένη  εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, τα big data και το Internet of Things. Σε αυτήν την περίπτωση, όπως σημειώνεται, μία πιθανή λύση θα ήταν η επιχορήγησή τους.