Η SAP ολοκλήρωσε με επιτυχία το τετραήμερο εισαγωγικό εκπαιδευτικό σεμινάριο για την υλοποίηση της πλατφόρμας στο χώρο των συστημάτων Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού που βασίζονται στο Cloud, «SuccessFactors».

Στο πλαίσιο αυτό, οι συνεργάτες υλοποίησης λύσεων της SAP σε Ελλάδα και Κύπρο ανταποκρίθηκαν ενεργά και έλαβαν μέρος στο σεμινάριο, με πάνω από 15 στελέχη τους τα οποία θα συνεχίσουν με περαιτέρω εις βάθος εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, οι εταιρείες Deloitte, TEKA Systems και Real Consulting, στο πλαίσιο της στρατηγικής τους συνεργασίας με την SAP, υπέγραψαν την σχετική συμφωνία και είναι πλέον εξουσιοδοτημένοι να αναλαμβάνουν έργα υλοποίησης των λύσεων της SuccessFactors.