Περισσεύουν οι ημέρες άδειας και μένουν αναξιοποίητες; Μπορούν να πωληθούν σε «καλή τιμή» καθώς κάποιες εταιρείες στις ΗΠΑ δίνουν στους υπαλλήλους τους την ευκαιρία να βγάλουν χρήματα ή να ξεκουραστούν για περισσότερες ημέρες με μία πρωτότυπη αγοραπωλησία.

Αυτόν τον τρόπο εμπνεύστηκαν οι εταιρείες προκειμένου να δώσουν στους εργαζόμενους την ευχέρεια να διαχειριστούν καλύτερα τον ελεύθερο χρόνο τους. Το σύστημα λειτουργεί ως εξής: όποιος έχει ανάγκη από επιπλέον χρήματα, μπορεί να πουλήσει ημέρες από την άδειά του. Αγοραστής είναι σίγουρο ότι θα βρεθεί, αφού όλο και κάποιος συνάδελφος θα έχει ανάγκη από περισσότερη ξεκούραση ή απλά προγραμματίζει ένα μακρινό ταξίδι.

Σύμφωνα με μία έρευνα που έγινε στις ΗΠΑ, το 9% των επιχειρήσεων δίνουν το δικαίωμα στους εργαζομένους τους να κάνουν απευθείας συναλλαγές με αυτόν τον τρόπο, ενώ ένα 7% τους επιτρέπει να δωρίσουν τις επιπλέον ημέρες άδειας σε μία «τράπεζα» από όπου μπορούν να τις αξιοποιήσουν οι συνάδελφοί τους. Κάποιες από τις εταιρείες εφαρμόζουν αυτό το πλάνο εδώ και χρόνια, αλλά σταδιακά φαίνεται να κερδίζει ακόμη περισσότερο έδαφος στις ΗΠΑ.