Τη συντριπτική υπεροχή των ελληνικών πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα της απασχόλησης καταδεικνύουν τα στοιχεία της Small Business Act (SBA) για την Ελλάδα, όπου το 2017, με βάση τις εκτιμήσεις, «κατείχαν» σχεδόν έξι στις δέκα θέσεις εργασίας (57,1%), υπερβαίνοντας τον μέσο όρο των τριών στις δέκα θέσεις εργασίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας αυξήσει το ποσοστό απασχόλησής τους κατά 18,2%, όπως αναφέρεται στη Ναυτεμπορική.

Στην εξαιρετική αυτή απόδοση των πολύ μικρών επιχειρήσεων, ως προς τη δημιουργία θέσεων εργασίας, οφείλεται και η συνολικά ανοδική τάση που παρουσίασαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα της απασχόλησης, σημειώνοντας για την περίοδο 2015-2017 αύξηση της τάξης του 10,7%. Για λόγους σύγκρισης αναφέρεται ότι οι μικρές επιχειρήσεις κατέχουν το 17,2% των θέσεων εργασίας, οι μεσαίες το 11% και οι μεγάλες το 18,4%.

Σε απόλυτα νούμερα, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις απασχολούσαν 1.337.320 εργαζόμενους, οι μικρές 402.493, οι μεσαίες 256.483 και οι μεγάλες 345.406 εργαζόμενους. Συνολικά, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις απασχολούσαν 1.996.296 εργαζόμενους (85,2%) και οι μεγάλες το υπόλοιπο 14,8%.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι κατά την ίδια χρονική περίοδο οι επιχειρήσεις των άλλων κατηγοριών μεγέθους παρουσίασαν ελαφρά κάμψη, με απώλειες απασχόλησης της τάξης του 2,3% για τις μικρές επιχειρήσεις και 1,2% για τις μεσαίες επιχειρήσεις, είναι ευνόητο πως η ισχυρή αύξηση της απασχόλησης στις μμε οφείλεται εξ ολοκλήρου στην καθοριστική συμβολή των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Τέλος, η ανοδική τάση που σημειώνεται όσον αφορά στην απασχόληση στον χώρο των μμε προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί και κατά την περίοδο 2017-2019, κινούμενη σε επίπεδα άνω του 6% ετησίως.