Δεκαοκτώ εταιρείες επέλεξαν ή/ και επέκτειναν το σύγχρονο και ευέλικτο σύστημα ScanHRMS για την ολοκληρωμένη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού τους, που ξεπερνά συνολικά τους 23.000 εργαζόμενους, κατά το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου 2010 - Ιανουαρίου 2011

Παράλληλα, η SCAN εντάχθηκε στην κοινότητα των «Strongest Companies in Greece», γεγονός που την κατατάσσει στις ισχυρότερες ζώνες πιστοληπτικής διαβάθμισης της ICAP Group.

Οι εταιρείες που επέλεξαν/ επέκτειναν το ScanHRMS κατά το τελευταίο τρίμηνο είναι οι: ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΙΟΝΑ, ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ COSMETICS, ΕΠΑ, ΕΥΡΩΠΗ, ΚΑΕ, Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΑΤΕΒΕ, ΦΑΜΑΡ, ΑCT SERVICES, ALPHA TV, DELOITTE, DIA HELLAS, ICTS, MEDIATEL, METRO SUPERMARKET και PROVET.

Η SCAN κατέχει μερίδιο μεγαλύτερο του 48% στις «500 μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα» (βάσει ICAP). Σήμερα η εταιρία υποστηρίζει και συντηρεί εφαρμογές (S/W) διαχείρισης ανθρώπινου κεφαλαίου και μισθοδοσίας με τις οποίες υπολογίζεται κάθε μήνα η μισθοδοσία περισσότερων των 250.000 εργαζόμενων και ωρομετρούνται καθημερινά περισσότεροι από 185.000 εργαζόμενοι σε όλη την Ελλάδα.