Με το 48% των 500 μεγαλύτερων εταιρειών στην Ελλάδα, 250.000 εργαζομένους να λαμβάνουν μηνιαίως η μισθοδοσία τους και 190.000 εργαζομένους να ωρομετρούνται καθημερινά μέσω των συστημάτων μας, στην SCAN αποδεικνύουμε γιατί παραμένουμε ηγέτες στην ελληνική αγορά τα τελευταία 31 χρόνια.

Αύξηση της διάδρασης με το ανθρώπινο δυναμικό, Συμμετοχή όλου του προσωπικού στις διαδικασίες, Βελτίωση της απόδοσης των διοικητικών διαδικασιών, Ευελιξία και Πληρότητα στην κάλυψη όλων των διαδικασιών, Ασφάλεια και Σιγουριά για τα δεδομένα σας, Διάθεση ουσιαστικής και συνολικής πληροφορίας για τη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων, είναι μόνο μερικά από τα οφέλη του ScanHRMS, του ολοκληρωμένου συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της SCAN, που υποστηρίζει όλο το φάσμα των απαιτήσεων και των αναγκών της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Το ScanHRMS είναι δομημένο σε θεματικές ενότητες: τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, τη Μισθοδοσία, τον Προϋπολογισμό και την Κοστολόγηση, τη Διαχείριση Χρόνου και το Self-Service. Αυτές οι ενότητες συνεργάζονται σαν ενιαίο σύνολο, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν και αυτόνομα, εξυπηρετώντας με τον καλύτερο τρόπο τους στρατηγικούς στόχους ενός οργανισμού, τις ειδικές του ανάγκες, τα υπόλοιπα συστήματα που διαθέτει αλλά και τις συνθήκες της αγοράς.

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Το υποσύστημα της Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού παρέχει μεγιστοποίηση της απόδοσης και της ανταγωνιστικότητας του Οργανισμού με τον εντοπισμό, την επιλογή, την αξιολόγηση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ταλέντων των ανθρώπων του. Με τη «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού» πετυχαίνετε:

 • Πλήρη και οργανωμένη βάση διαχείρισης υποψηφίων με άμεση πρόσβαση στη συνολική εικόνα του υποψήφιου.
 • Ευελιξία και ταχύτητα στην αναζήτηση και εντοπισμό των υποψηφίων που ικανοποιούν τις απαιτήσεις μιας θέσης.
 • Ευχρηστία και ευκολία στο σχεδιασμό και τη διεξαγωγή της διαδικασίας Αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδά της.
 • Αξιοποίηση διαφορετικών πηγών εκπαιδευτικών αναγκών για το σχεδιασμό και προγραμματισμό εκπαιδευτικών πλάνων. Άμεση ενημέρωση για το εκπαιδευτικό κόστος και σύγκριση με το προϋπολογιστικό.
 • Οργάνωση από την αξιοποίηση της διασυνδεσιμότητας των Εκπαιδεύσεων με την ενότητα της Διοίκησης της Απόδοσης και τους Εργασιακούς Ρόλους.
 • Ευελιξία στο σχεδιασμό και την παρουσίαση των Πλάνων Διαδοχής και Καριέρας.

Μισθοδοσία, Προϋπολογισμός & Κοστολόγηση
Η Μισθοδοσία, ο Προϋπολογισμός και η Κοστολόγηση παρέχουν αυτοματοποίηση των διαδικασιών, ακρίβεια και αξιοπιστία υπολογισμών, ευελιξία προσαρμογής στο διαρκώς μεταβαλλόμενο εξωτερικό περιβάλλον και στη δυναμική του Οργανισμού. Με τη «Μισθοδοσία, Προϋπολογισμός και Κοστολόγηση» πετυχαίνετε:

 • Αξιοπιστία και ταχύτητα στην παραγωγή των μισθολογικών αποτελεσμάτων κάθε είδους και κάθε περιόδου.
 • Πληρότητα και Ευελιξία στην Κάλυψη όλων των εργασιακών θεμάτων και διαδικασιών.
 • Σιγουριά σχετικά με τα δεδομένα που παρέχετε σε φορείς του δημοσίου, ασφαλιστικά ταμεία, εφορίες, κ.λπ.
 • Ευκολία και ευελιξία στην αντιμετώπιση των τακτικών και έκτακτων μεταβολών (εσωτερικών και εξωτερικών) και ειδικών αναγκών διαχείρισης.
 • Ακριβή και αξιόπιστη πληροφόρηση αναφορικά με το κόστος του ανθρώπινου κεφαλαίου ανά τομέα παραγωγής, ανά είδος αποδοχής ή εισφοράς, κοκ.
 • Ταχύτητα και ακρίβεια στην κατάστρωση και αναθεώρηση εναλλακτικών σεναρίων προϋπολογισμού. Ουσιαστική συγκριτική πληροφόρηση.

Διαχείριση Χρόνου
Η Διαχείριση Χρόνου παρέχει εύρυθμη λειτουργία και μεγιστοποίηση της απόδοσης του Οργανισμού με τη βέλτιστη κατανομή, καταγραφή, έλεγχο, αποτίμηση και ανάλυση του χρόνου απασχόλησης και απουσίας των εργαζομένων. Η «Διαχείριση Χρόνου» περικλείει όλες τις διαδικασίες που αφορούν την Ωρομέτρηση και τον Προγραμματισμό Βαρδιών και κερδίζετε:

 • Χρόνο, με την αυτοματοποιημένη, απλή και αξιόπιστη διαδικασία καταγραφής των χρόνων παρουσίας των εργαζομένων, την παραγωγή προγραμμάτων εργασίας και την πλήρη ανάλυση της απασχόλησης.
 • Ελαχιστοποίηση των λαθών με την αυτοματοποιημένη τροφοδότηση της διαδικασίας έκδοσης της μισθοδοσίας των εργαζομένων.
 • Έγκυρη πληροφόρηση για τυχόν φαινόμενα απόκλισης από την προγραμματισμένη εργασία, τάσεις για απουσία και συνολική εκτίμηση για τον απολεσθέντα χρόνο εργασίας.
 • Εμπιστοσύνη των εργαζομένων σας μέσω της δυνατότητας ενεργοποίησής τους στη διαδικασία καταγραφής, ελέγχου, επεξεργασίας, ανάλυσης και έγκρισης των χρόνων παρουσίας/απουσίας τους.
 • Αξιόπιστη απάντηση στην ερώτηση ποιοι εργαζόμενοι πρέπει να απασχοληθούν που, ποιες ώρες και με ποιο αντικείμενο εργασίας.
 • Αμφίδρομη και αποτελεσματική ενημέρωση των εργαζομένων με το πρόγραμμα εργασίας τους και του Οργανισμού με τη διαθεσιμότητα των εργαζομένων του.

Self Service
Το Self Service είναι μια Web-based εφαρμογή που στόχο έχει την εργασιακή δέσμευση των εργαζομένων με ταυτόχρονη αύξηση της αποδοτικότητας της ΔΑΔ. Με το «Self Service» πετυχαίνετε:

 • Εξοικονόμηση χρόνου και πόρων, με την αποκέντρωση των διαδικασιών και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας.
 • Μείωση του κόστους διαχείρισης, με την κατάργηση διαδικασιών που περιλαμβάνουν κοστοβόρα μέσα και υλικά (τηλέφωνα, συμπλήρωση εγγράφων, εκτυπώσεις, αποστολές υλικού, κ.ά.).
 • Παρακίνηση των εργαζομένων με την ενεργή συμμετοχή τους στη διαδικασία ελέγχου των δεδομένων τους, την καθημερινή ενημέρωση για θέματα του Οργανισμού, κοκ.
 • Εμπλοκή και ευθυγράμμιση των εργαζομένων με τους στόχους της ομάδας και του Οργανισμού μέσω της αμεσότερης συμμετοχής τους στα «δρώμενα» του Οργανισμού τους.
 • Μοντέρνο, φιλικό και διαισθητικό περιβάλλον λειτουργίας, σύμφωνα με τις επιταγές της τεχνολογίας και των σύγχρονων Οργανισμών.

Interview

Αναβαθμίζοντας την επικοινωνία και την πληροφόρηση των εργαζομένων

Ο Πάνος Παπαπαναγιώτου, Διευθυντής Ανάπτυξης της SCAN, απαντά στα ερωτήματά μας κάνοντας σαφές γιατί η SCAN κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά.

HR PROFESSIONAL: Σε τι διαφέρει το Self Service της SCAN από τα υπόλοιπα Employee Self Service που διατίθενται στην ελληνική αγορά;

Πάνος Παπαπαναγιώτου: Το ScanHRMS Self Service αποτελεί την τεχνολογικά προηγμένη λύση της Scan για την αμφίδρομη επικοινωνία των εργαζομένων μιας επιχείρησης με το HR. Ενισχύοντας και δίνοντας προστιθέμενη αξία στο ολοκληρωμένο back-office προϊόν Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού ScanHRMS, το Self Service καλύπτει σήμερα το σύνολο των «κλασικών» workflows της ΔΑΔ και παρέχει τόσο στους εργαζόμενους, όσο και στους managers μιας επιχείρησης άμεση, δυναμική και ουσιαστική πληροφόρηση, με τρόπο απλό και εύληπτο.

Τα χαρακτηριστικά που πιστεύουμε ότι διακρίνουν το ScanHRMS Self Service και το διαφοροποιούν από τον ανταγωνισμό, είναι η εξειδίκευση, η τεχνογνωσία, η ποιότητα των υπηρεσιών και φυσικά η λειτουργικότητά του, απόρροια των 31 ετών δραστηριοποίησης της εταιρείας στην ελληνική αγορά. Ως αποτέλεσμα, ενδεικτικό της αποδοχής του από τις επιχειρήσεις είναι μια επιτυχημένη πορεία για το 2013, απαριθμώντας, 22 επιτυχημένες εγκαταστάσεις σε εταιρείες όπως: PHARMATHEN INTERNATIONAL, ΜΙΝΕΡΒΑ, VIVARTIA, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, BRITISH AMERICAN TABACCO Α.Ε., ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε., Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε., FIRSTDATA, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Σ.Ε. και ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ.

HR PROFESSIONAL: Το νέο προϊόν ScanHRMS Mobile αποτελεί επέκταση του Self Service. Ποια είναι τα οφέλη από την υιοθέτηση μιας mobile λύσης για μια επιχείρηση;

Πάνος Παπαπαναγιώτου: Υιοθετώντας το ScanHRMS Self Service, η ΔΑΔ έχει στα χέρια της ένα ισχυρό όπλο που της επιτρέπει να θεσπίζει και να αυτοματοποιεί διαδικασίες, περιορίζοντας ταυτόχρονα το διαχειριστικό κόστος και την εμπλοκή της σε εργασίες ρουτίνας. Με το ScanHRMS Mobile, κάνει το επόμενο καθοριστικό βήμα για την αναβάθμιση της επικοινωνίας και της πληροφόρησης που παρέχει στους εργαζόμενους. Σε ένα περιβάλλον όπου έννοιες όπως workforce mobility και mobile workplace, αποκτούν ολοένα και περισσότερη σημασία, oι εργαζόμενοι όπου και να βρίσκονται, οποιαδήποτε στιγμή έχουν το HR κυριολεκτικά «στην τσέπη τους». Η πρόσβαση στην πληροφορία είναι άμεση και καθολική, χωρίς δεσμεύσεις. Το engagement των ανθρώπων ενδυναμώνεται και ο ρόλος του HR στην επιχείρηση ενισχύεται και εδραιώνεται.

HR PROFESSIONAL: Σε ποιες συσκευές θα έχει εφαρμογή το ScanHR Mobile Solution;

Πάνος Παπαπαναγιώτου: Το ScanHRMS Mobile θα είναι από την αρχή διαθέσιμο τόσο σε iOS (Apple), όσο και σε Android συστήματα, με τη μορφή native applications, ειδικά διαμορφωμένων ανάλογα με τον τύπο της συσκευής (κινητό ή tablet). Με τον τρόπο αυτό, το σύστημα μπορεί να εκμεταλλεύεται και να αξιοποιεί τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά της συσκευής όπως on-line ειδοποιήσεις, σύνδεση με τηλέφωνο, email, κάμερα, location services κ.λπ. και να προσφέρει τη βέλτιστη δυνατή εμπειρία χρήσης (user experience). Αναγνωρίζοντας τις τάσεις και τη δυναμική στο χώρο των mobile συστημάτων, στα μελλοντικά μας σχέδια περιλαμβάνεται και η υποστήριξη Windows Mobile smartphones και tablets.

HR PROFESSIONAL: Πώς εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα μέσω του κινητού;

Πάνος Παπαπαναγιώτου: Το ScanHRMS Mobile παρέχει προηγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά που το ενοποιούν με ασφάλεια με το Scan HRMS της εταιρείας. Η επικοινωνία και τα δεδομένα είναι ασφαλή μέσω κρυπτογράφησης SSL και ισχυρών μεθόδων ταυτοποίησης. Στις παρεχόμενες δυνατότητες, περιλαμβάνονται το registration της συσκευής, η σύνδεση του χρήστη με το HRMS και το Self Service και η διασύνδεση με το Active Directory της επιχείρησης. Απλοποιεί τις διαδικασίες διαχείρισης των συσκευών και προσφέρει στο ΙΤ της επιχείρησης άμεση πρόσβαση και πληροφόρηση για τη χρήση και την απενεργοποίηση της κάθε συσκευής.