Την παράταση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ, αλλά και των αναστολών και των διευκολύνσεων που δόθηκαν το προηγούμενο διάστημα και για τον Μάιο σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Παράλληλα, το σχετικό επίδομα θα μπορέσουν να πάρουν και οι εργαζόμενοι, οι οποίοι απασχολούνται σε πάνω από έναν εργοδότη, εφόσον έχουν βγει σε αναστολή της σύμβασης εργασίας τους από τον έναν εργοδότη και δεν εργάζονται υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης στον άλλον. Ειδικότερα, ένας πολλαπλώς απασχολούμενος εργαζόμενος, για να καταστεί δικαιούχος της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, θα πρέπει οι ώρες εργασίας του σε εβδομαδιαία βάση να μην ξεπερνούν το 30% των συνολικών ωρών εργασίας του, με βάση τις συμβάσεις του. Σημειώνεται, τέλος, ότι το ποσοστό αυτό ελέγχεται για την περίοδο 15 Μαρτίου έως και 20 Απριλίου του 2020.