Παρόλο που το ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων ήταν θετικό το Μάιο, με πλεόνασμα προσλήψεων κατά 41.820 νέες θέσεις εργασίας (λόγω και της έναρξης της τουριστικής περιόδου) οι άνεργοι αυξάνονται, ο αριθμός των επιδομάτων ανεργίας μειώνεται, ενώ η κατηγορία των μακροχρόνια ανέργων διευρύνεται.

Από τα στοιχεία του ΟΑΕΔ για την κίνηση στην εγγεγραμμένη ανεργία το Μάιο προκύπτει ότι, παρά τη σχετική στασιμότητα των μεγεθών σε αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων, το πρόβλημα της ανεργίας καθίσταται ανυπέρβλητο. Αυτό ισχύει κυρίως για όλους όσοι είναι πάνω από 12 μήνες εκτός αγοράς και άρα παραμένουν στην ανεργία χωρίς όμως το αναγκαίο βοήθημα. Σχεδόν 1 στους 3 εγγεγραμμένους ανέργους είναι σε αναζήτηση εργασίας πάνω από 12 μήνες, ενώ η ηλικιακή ομάδα από 30 έως 54 ετών είναι αυτή που πλήττεται περισσότερο από όλους τους άλλους.

Η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ενισχύει τη «δεξαμενή» των μακροχρόνια ανέργων με 276.659 άτομα. Πάντως, οι άνεργοι άνω των 12 μηνών αυξήθηκαν κατά 74.000 άτομα. Συνολικά οι εγγραφές ανέργων για το Μάιο ανήλθαν σε 903.238, αλλά οι 776.307 δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία και από αυτούς μόνο οι 216.889 έλαβαν επίδομα ανεργίας.

Μάλιστα, λόγω των περιορισμών που υπάρχουν στη χορήγηση του επιδόματος, αν και οι άνεργοι αυξήθηκαν στο σύνολο της χώρα, οι επιδοματούχοι (κοινοί και εποχικών επαγγελμάτων) σημείωσαν μείωση, έναντι του προηγούμενου μήνα, κατά 36.109 άτομα, με τη μεγαλύτερη πτώση να εμφανίζεται στις τουριστικές περιοχές, όπως είναι τα Ιόνια νησιά (-50,92%).

Ο μεγαλύτερος αριθμός επιδοματούχων εμφανίζεται στην Αττική (72.344 άτομα) ενώ στους εργαζόμενους των τουριστικών επαγγελμάτων και στους οικοδόμους, επιδόματα λαμβάνουν 15.610 και 25.341 άτομα αντιστοίχως. Αναφορικά με το εκπαιδευτικό επίπεδο των εγγεγραμμένων ανέργων στον ΟΑΕΔ, ποσοστό άνω του 83% έχει έως και απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μόνο το 15,46% είναι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.