Στα 693.329 άτομα ανέρχονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, κατά το μήνα Αύγουστο, μειωμένοι κατά 0,9% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, αλλά αυξημένοι κατά 124.107 (21,80%) από τον Αύγουστο του 2010.

Από αυτούς 282.935 είναι άνδρες (40,81%) και 410.394 είναι γυναίκες (59,19). Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ΟΑΕΔ για τον Αύγουστο, οι αναγγελίες πρόσληψης στο σύνολο της χώρας ανέρχονται σε 50.443, μειωμένες κατά 38,31% από τον Ιούλιο 2011 (81.773) και μειωμένες κατά 4,21% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2010 (52.660).

Οι απολύσεις και οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου ανέρχονται σε 36.055, το 52,08% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά 35,06% από τον προηγούμενο μήνα Ιούλιο (55.520) και μειωμένο κατά 8,51% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2010 (39.410).

Αναλυτικά τα στοιχεία δείχνουν ότι στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών αναλογεί το 62,63% των εγγεγραμμένων ανέργων, στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 αναλογεί το 28,23% και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών αναλογεί το 9,14%. Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναλογεί το 45,28% των εγγεγραμμένων ανέργων, στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης έως 3η Γυμνασίου αναλογεί το 34,61%, στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 18,92% και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση αναλογεί το 1,20%.

Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 212.297 άτομα και εμφανίζεται αυξημένος κατά 6.763 άτομα, ποσοστό 3,29%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιούλιο. Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, το 83,84% είναι κοινοί επιδοτούμενοι, το 5,72% είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι, το 5,39% είναι οικοδόμοι επιδοτούμενοι, το 3,17% είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι και το 1,45% είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενοι.