Έρευνα που έγινε στην Βρετανία για λογαριασμό της μικρής τραπεζικής εταιρείας Kalixa Pro, έδειξε ότι σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι στην χώρα, το 49%, μισούν την δουλειά τους, τόσο πολύ που σκέφτονται να αλλάξουν ακόμη και καριέρα.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 2.000 εργαζόμενους με το ένα πέμπτο από αυτούς δήλωσε ότι θεωρεί πως η δουλειά του δεν έχει νόημα. Το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων δήλωσε ότι πιστεύει πως η αμοιβή του είναι χαμηλή ενώ το 15% παραπονέθηκε ότι εργάζεται πολλές ώρες. Επτά στους δέκα Βρετανούς ανέφερε ότι θα ήθελε να δημιουργήσει τη δική του δουλειά, με πιο δημοφιλείς εργασίες για αυτοαπασχόληση τα καφέ, τα ξενοδοχεία και την συγγραφή μυθιστορημάτων. Τέλος, το ένα έβδομο των συμμετεχόντων στην μελέτη ανέφερε ότι κάνει μία εργασία που δεν το ενδιαφέρει καθόλου, ενώ οι νομικοί είναι οι πιο δυσαρεστημένοι από την εργασία τους. Συγκεκριμένα, οι τέσσερις στους δέκα δεν είναι ικανοποιημένοι από την εργασία τους, ενώ με βαθμό χαμηλής ικανοποίησης ακολουθούν όσοι εργάζονται σε βιομηχανίες και σε επαγγέλματα φιλοξενίας.