Στην 27η θέση της συνολικής κατάταξης των Financial Times για τους «Diversity Leaders 2021» βρέθηκε η Schneider Electric, ενώ κατέλαβε και την 2η θέση στην κατηγορία της βιομηχανίας, ανάμεσα στις 850 εταιρείες που περιλαμβάνονται στην ετήσια κατάταξη. Αναλυτικότερα, η εν λόγω κατάταξη στοχεύει στην αξιολόγηση της επιτυχίας των εταιρειών για την προώθηση όλων των μορφών διαφορετικότητας, συμπεριλαμβανομένης της ισορροπίας μεταξύ των φύλων, της διαφάνειας σε όλες τις μορφές σεξουαλικού προσανατολισμού και κάθε μορφή πολύ-πολιτισμικότητας που αντικατοπτρίζει την ευρύτερη κοινωνία, ενώ αναπτύχθηκε μέσω ανεξάρτητης έρευνας σε πάνω από 100.000 εργαζομένους εταιρειών με πάνω από 250 άτομα σε 16 χώρες.

Επιπλέον, εξετάστηκαν οι γνώμες των ειδικών από τα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού και των Υπεύθυνων Εύρεσης Εργασίας και Προσλήψεων, προκειμένου να βελτιωθεί η ανάλυση. Με την εν λόγω αφορμή, η Charise Le, Global Chief Human Resources Officer της εταιρείας, μεταξύ άλλων, δήλωσε: «Είναι τιμή μας που συμπεριλαμβανόμαστε στις κορυφαίες εταιρείες αυτής της κατάταξης και θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τη διαφορετικότητα χωρίς αποκλεισμούς για το ανθρώπινο δυναμικό μας και την ευρύτερη κοινωνία».