Η εταιρεία Samsung Nanoradio Design Center (SNDC) ασχολείται με τη σχεδίαση και βελτιστοποίηση καινοτόμων προϊόντων ασύρματης δικτύωσης (Wi-Fi) τόσο σε software όσο και σε hardware.

Τα κεντρικά γραφεία της SNDC είναι στην Kista της Σουηδίας και το κέντρο ανάπτυξης προϊόντων στην Πάτρα (Patras InnoHub). Η υλοποίηση του Scrum workshop έγινε στα γραφεία της SNDC στην Πάτρα με συμμετοχή 18 στελεχών της εταιρείας. Την υλοποίηση του Scrum workshop έκανε ο Θεοφάνης Γιώτης (CSM, PMP, P2P, MSc, Ph.D. C.), Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ITEC Consulting (12PM Consulting) που παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης και consulting σε project management από το 1988 και είναι ο πρώτος πιστοποιημένος οργανισμός του PMI στην Ελλάδα από το 2003 (Project Management Institute Registered Educational Provider – PMI REP).