Έρευνα σχετικά με τις δράσεις του HR για τη στήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων στην κρίση του Covid-19, καθώς και την εκτίμηση των επιπτώσεων πραγματοποίησε ο ΣΔΑΔΕ από τις 17 έως τις 21 Μαρτίου, με τη συμμετοχή 238 ατόμων.

Αναλυτικότερα, η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και η Γενική Διεύθυνση ανησυχούν εξίσου για την βραχυπρόθεσμη επίπτωση του Covid19 στην ομαλή λειτουργία των εταιρειών, με τη Γενική Διεύθυνση να ανησυχεί σχετικά περισσότερο από το HR (70% και 59% αντίστοιχα) για την μακροπρόθεσμη επίπτωση, ενώ το 33% του δείγματος που εργάζεται στην Γενική Διεύθυνση δηλώνει πολύ και πάρα πολύ πιθανό να προβεί σε απολύσεις.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η εργασία από το σπίτι εφαρμόστηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων, με το 64% του δείγματος να προσφέρει την άδεια ειδικού σκοπού και το 34% να εφαρμόζει πάγωμα προσλήψεων. Επιπροσθέτως, το 50% του δείγματος εφάρμοσε εργασία από το σπίτι σε ποσοστό άνω του 81% των εργαζομένων, με την εξ αποστάσεως εργασία να αφορά την πλειοψηφία του ανθρώπινου δυναμικού. Τέλος, όσον αφορά το προσεχές μέλλον, το 46% δηλώνει ότι θα υιοθετήσει το διαμοιρασμό σε βάρδιες, το 18% σκοπεύει να κάνει παύση προσλήψεων και να επιβάλει υποχρεωτική άδεια, ενώ απολύσεις προβλέπει το 4% του δείγματος.