Τις τάσεις στα θέματα ηγεσίας για το 2015 στην Ελλάδα και την Ευρώπη, τα χαρακτηριστικά των καλών ηγετών και τον τρόπο που μπορεί να οικοδομήσει κανείς σήμερα ισχυρή ηγεσία, αποτέλεσαν το αντικείμενο του ετήσιου συνεδρίου του ΣΔΑΔΕ (Σύνδεσμος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας) που πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Μαρτίου στο ξενοδοχείο King George με την αιγίδα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών.

Ακαδημαϊκός συνεργάτης του συνεδρίου ήταν το ALBA Graduate Business School at the American College of Greece, ενώ Learning Partner η Zenger Folkman. Βασικοί ομιλητές στο συνέδριο ήταν δύο εξέχουσες προσωπικότητες στα θέματα Ηγεσίας: ο Joe Folkman, συνιδρυτής και πρόεδρος της Zenger Folkman, με ιδιαίτερη γνώση στα θέματα αξιολόγησης και αλλαγής και ο Mike Figliuolo, Managing Director της ThoughtLeaders. Στόχος του συνεδρίου ήταν η ενημέρωση των επαγγελματιών της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού για τις νέες τάσεις αλλά και την εξέλιξη του ρόλου των HR σε εξαιρετικούς και πραγματικά αυθεντικούς ηγέτες, έτσι ώστε σε συνεργασία με όλους τους Line Managers και την Ηγεσία των Επιχειρήσεων να προωθήσουν την καινοτομία και την ανάπτυξη για τις εταιρείες και τους εργαζομένους τους. Τέλος, στην Ηγεσία που παρακινεί μέσα από τη διαφοροποίηση και την ένταξη των εργαζομένων αναφέρθηκε η Elisabeth Nieto, Senior VP, Global Chief Diversity & Inclusion Officer της Metlife, παρουσιάζοντας τη διεθνή πρακτική της εταιρείας.