Ο ΣΔΑΔΕ με τη στήριξη της ΚΑΡΙΕΡΑ ΑΕ, αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την εργασία.

Η πρωτοβουλία αφορά στη στήριξη του δικαιώματος της εργασίας μέσω της παροχής «Δωρεάν εκπαίδευσης σε θέματα αναζήτησης εργασίας» σε άνεργα στελέχη ή νέους ανέργους. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα σε ανέργους να έρθουν σε επαφή με επαγγελματίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού οι οποίοι σε εθελοντική βάση θα προσφέρουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία από την αγορά εργασίας. Η εκπαίδευση θα γίνει με τη μορφή επαναλαμβανόμενων ανοιχτών workshops ( 2-3 ώρες) πάνω σε θέματα όπως:

• Προετοιμασία αναζήτησης εργασίας, προγραμματισμός καριέρας.
• Τάσεις στην αγορά εργασίας, αναζήτηση ευκαιριών.
• Προσωπική προετοιμασία, δικτύωση με την «κρυφή» αγορά εργασίας.
• Δημιουργία βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής.
• Τεχνικές συνέντευξης και προετοιμασία για τη συνέντευξη.
• Χρήση του internet και των social media στην αναζήτηση εργασίας.

Τα μέλη του ΣΔΑΔΕ που επιθυμούν να συμμετάσχουν εθελοντικά στην παραπάνω προσπάθεια, μπορούν να επικοινωνήσουν με το γραφείο του ΣΔΑΔΕ, τηλ. 2106824092, email: [email protected], ώστε να ενταχθούν σε ομάδες ενημέρωσης και δράσης. Η ημερομηνία της διεξαγωγής της πρώτης ενημερωτικής συνάντησης των εθελοντών συναδέλφων, όπου θα δοθεί και το πρώτο πιλοτικό εκπαιδευτικό υλικό θα γίνει την Τρίτη 17 Ιουλίου 2012 και ώρα 6.30 στα γραφεία του Συνδέσμου.