Σε συνέχεια έκτακτου ΔΣ του ΣΔΑΔΕ, ο Κώστας Βαβαρούτας, Έφορος Μορφωτικών, αποχώρησε από μέλος του ΔΣ και, σύμφωνα με το καταστατικό του Συνδέσμου, τα καθήκοντά του θα αναλάβει η Αντιγόνη Μιχαλοπούλου, στην επόμενη προγραμματισμένη συνεδρίαση του ΔΣ, την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου, πρώτη κατά σειρά ψήφων από τα αναπληρωματικά μέλη.