Ποσοτική Έρευνα για τη Διαχείριση της Διαφορετικότητας στο Επιχειρησιακό Περιβάλλον, με τίτλο «EMBRACIVE: Embracing Diversity and Fostering Inclusion in the Workplace» διεξάγει ο ΣΔΑΔΕ, για λογαριασμό του ΣΕΒ/ΙΒΕΠΕ μέχρι τις 9 Οκτωβρίου. Ειδικότερα, σκοπός είναι η καταγραφή και η αξιολόγηση των επίσημων και των άτυπων πρακτικών και διαδικασιών Διαχείρισης της Διαφορετικότητας (Diversity Management) που εφαρμόζουν σήμερα οι επιχειρήσεις στην χώρα μας, καθώς και η ανάδειξη των κυριότερων προβλημάτων αλλά και των ευκαιριών για την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυσή της.

Τα συμπεράσματα που θα προκύψουν, θα παρουσιαστούν σε εκδήλωση που θα διοργανώσει ο ΣΔΑΔΕ προσεχώς, ενώ με βάση τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας, καθώς και της ανάλογης ποιοτικής που διεξάγεται παράλληλα, θα διαμορφωθεί ένας Πρακτικός Οδηγός (toolkit) διαχείρισης της διαφορετικότητας. Μπορείτε να συμμετέχετε, πατώντας εδώ.