Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, ο ΣΔΑΔΕ προσκαλεί τα μέλη του να καταθέσουν συνοπτικά και αιτιολογημένα τις απόψεις τους επί των διατάξεων αυτού, μέχρι την Παρασκευή 21 Μαϊου, ώστε βάσει αυτών να διαμορφωθεί το τελικό κείμενο των θέσεων του Συνδέσμου. Ο ΣΔΑΔΕ πριν το Πάσχα είχε συναντηθεί με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, με θέμα το εν λόγο νομοσχέδιο.

Όπως αναφέρει ο ΣΔΑΔΕ σε ενημέρωση προς τα μέλη του, στην συγκεκριμένη συνάντηση ανέπτυξε στον Υπουργό τον ρόλο του Συνδέσμου και των μελών του, τονίζοντας μεταξύ άλλων την ανάγκη δημιουργίας ανοικτού διαύλου επικοινωνίας με το Υπουργείο Εργασίας για το θέμα αυτό, δεδομένου ότι οι Διευθύνσεις Ανθρωπίνου Δυναμικού είναι οι τελικοί αποδέκτες των εργασιακών ρυθμίσεων. Στη συνάντηση εκείνη ο ΣΔΑΔΕ είχε δεσμευθεί να στείλει και τις δικές του προτάσεις. Υπενθυμίζεται ότι το εργασιακό νομοσχέδιο θα παραμείνει υπό διαβούλευση στο opengov.gr έως και τις 27 Μαϊου.