Την αδήλωτη εργασία και κρούσματα εκτεταμένης φοροδιαφυγής, κυρίως στα νησιά, κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, θέτουν στο στόχαστρό τους οι οικονομικοί εισαγγελείς. Με έγγραφη παραγγελία τους προς τις περιφερειακές διευθύνσεις του ΣΔΟΕ όλης της Ελλάδας, οι εισαγγελείς Γρηγόρης Πεπόνης και Σπύρος Μουζακίτης ζητούν τη διενέργεια «πυκνών και συντονισμένων ελέγχων», σε όλες τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό.

Στόχος της εισαγγελικής παρέμβασης είναι να κατασταλούν και να προληφθούν ενδεχόμενες έκνομες δραστηριότητες, όπως η λεγόμενη «μαύρη» εργασία που συνεπάγεται, «πέραν των λοιπών σημαντικών παραμέτρων, μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή τόσο από την πλευρά των εργοδοτών όσο και από την πλευρά παρανόμως εργαζομένων». Η εντολή των οικονομικών εισαγγελέων προς το ΣΔΟΕ είναι να συνεργαστεί με την αστυνομία και την Επιθεώρηση Εργασίας στο πλαίσιο των ελέγχων που θα διενεργεί, ενώ ζητούν από τα αρμόδια στελέχη του, να προβαίνουν σε μηναία ενημέρωση για τις ενέργειές τους.