Μισό αιώνα πίσω έχουν φέρει την ελληνική κοινωνία και οικονομία οι μνημονιακές πολιτικές αφού η ανεργία στο τέλος του έτους θα αγγίξει τα επίπεδα του 1961 καθώς εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 29%-30% ενώ τον επόμενο χρόνο θα φθάσει στο ποσοστό του 31,5%.

Την εκτίμηση αυτή διατυπώνει το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ στην ετήσια έκθεσή του για την ελληνική οικονομία. Στην έκθεση καταγράφεται ότι οι μισθωτοί την τελευταία τριετία από μειώσεις των αποδοχών τους και από τις φορολογικές επιβαρύνσεις έχασαν 37 δισ. ευρώ, συμβάλλοντας στη μείωση της εγχώριας ζήτησης κατά 31,3% και επιστρέφοντας στα επίπεδα του έτους 1994 (19 χρόνια πριν). Και η αγοραστική δύναμη των αποδοχών τους την ίδια περίοδο 2010-2013 μειώθηκε κατά 37,2%, επιστρέφοντας στα επίπεδα του έτους 2000.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης ο κατώτατος μηνιαίος μισθός στην Ελλάδα αποκλίνει πλέον σημαντικά και υστερεί ακόμη περισσότερο έναντι των κατώτατων μισθών των πλουσιότερων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεδομένου ότι μετά τη μείωση κατά 22% το Φεβρουάριο του 2012 ανέρχεται πλέον μόλις στο 46% του αντίστοιχου κατώτατου μισθού της πρώτης ομάδας χωρών.

Επίσης, οι μέσες ετήσιες αποδοχές στην Ελλάδα το 2013 για το πρώτο εξάμηνο  ήταν μικρότερες από αυτές της Σλοβενίας και της Κύπρου. Ανέρχονταν σε 22.325 ευρώ έναντι περίπου 34.000 στην Ισπανία, 38.000 στη Γερμανία, 49.000 στη Γαλλία και 45.000 στην Ιρλανδία. Τέλος, η σύγκλιση των πραγματικών μισθών έναντι του μέσου όρου της ΕΕ-15 έχει οπισθοχωρήσει περίπου κατά μία τριακονταετία, σε επίπεδα της δεκαετίας του 1980.