Συνεχίζοντας την ανάθεση διευρυμένου επιτελικού ρόλου σε στελέχη από την ομάδα της Barilla Hellas, o όμιλος Barilla θέτει επικεφαλής του τμήματος HR Ευρώπης την Εύη Χατζηιωάννου.

Ο νέος ρόλος της Εύη Χατζηιωάννου περιλαμβάνει το συντονισμό των ενεργειών και την υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της Barilla στις χώρες της Ευρώπης στις οποίες η εταιρεία έχει παρουσία.

Η σημαντική αυτή ανάθεση αποτελεί μια νέα ψήφο εμπιστοσύνης στα στελέχη του Ομίλου από την Ελλάδα. Υπενθυμίζεται ότι από το 2010 η Ελλάδα λειτουργεί ως διοικητικό κέντρο της Barilla στην Ανατολική Ευρώπη με επικεφαλής τον Γιώργο Σπηλιόπουλο.

Με την ανάληψη των νέων καθηκόντων της η Εύη Χατζηιωάννου δήλωσε: «Με τιμά ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο Όμιλος Barilla αποφάσισε να αναθέσει σε στέλεχος της ελληνικής αγοράς μια κομβική θέση για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζεται ο επαγγελματισμός της ομάδας μας εδώ στην Ελλάδα».