Σε ιδιώτες επενδυτές επανέρχεται το 65% της Eurobank, που γίνεται η πρώτη τράπεζα που επιστρέφει στον ιδιωτικό τομέα, με τη συμμετοχή σε συντριπτική πλειοψηφία μακροπρόθεσμων funds.

Η υπερκάλυψη φθάνει τις τρεις φορές στο διεθνές book building, με τις προσφορές να ανέρχονται σε 7 δισ. ευρώ και τη συμμετοχή 270 θεσμικών επενδυτών. Η τράπεζα ολοκλήρωσε την αύξηση κεφαλαίου ύψους 2,86 δισ. ευρώ, σε τιμή 0,31 ευρώ ανά μετοχή. Όπως τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Χρήστος Μεγάλου, η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της τράπεζας και της ελληνικής οικονομίας και η Eurobank γίνεται έτσι η πρώτη ελληνική τράπεζα που αποκτά και πάλι πλειοψηφική ιδιωτική μετοχική βάση. «Η συνδυασμένη προσφορά έτυχε θετικής υποδοχής από ευρεία επενδυτική βάση, που περιλαμβάνει μακροπρόθεσμα και κρατικά επενδυτικά κεφάλαια, καθώς και Έλληνες ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για την ποιότητα των επενδυτικών κεφαλαίων που συμμετείχαν στη συνδυασμένη προσφορά και τους υποδεχόμαστε ως νέους μετόχους μας» σημείωσε ο ίδιος.