«Μπλόκο» στην ακολουθούμενη πρακτική της μη καταβολής των εισφορών που αναλογούν, για τα επικουρικά και τα εφάπαξ, στους μισθούς 1.200.000 εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα βάζει από την 1η Δεκεμβρίου το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθιερώνοντας την υποχρεωτική δήλωση των εισφορών αυτών στη μηνιαία ασφαλιστική δήλωση (ΑΠΔ) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Την ενιαία δήλωση, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΙΚΑ, και το μηνιαίο έλεγχο καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών για όλα τα ταμεία που έχουν ενταχθεί στο ΕΤΕΑ και στο ΤΑΠΙΤ, νομοθετεί ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης «κλείνοντας» από την 1η Δεκεμβρίου τα «παράθυρα» της εκτεταμένης εισφοροδιαφυγής στα παραπάνω ταμεία.

Ενδεικτικό είναι ότι στο ταμείο πρόνοιας του μετάλλου, εισφορές καταβάλλουν μόνο 8.000 επιχειρήσεις ενώ στο μητρώο εμφανίζονται 80.000, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος του ΤΑΠΙΤ, ενώ στο ΕΤΕΑ υπάρχουν βεβαιωμένες οφειλές άνω των 120 εκατ ευρώ από τη μη καταβολή δηλωμένων εισφορών, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ταμείου. Η αλλαγή αφορά περίπου 400.000 ασφαλισμένους του ΕΤΕΑ (πλην του 1,2 εκατ των ασφαλισμένων στο πρώην ΕΤΕΑΜ για τις εισφορές των οποίων ήδη υποβάλλεται ΑΠΔ) και περίπου 800.000 δικαιούχους παροχών πρόνοιας 12 πρώην ταμείων που έχουν ενταχθεί στο ΤΑΠΙΤ.

Το όφελος από την εφαρμογή του ενιαίου τρόπου καταβολής των εισφορών εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 12-15% επί των εσόδων για το ΕΤΕΑ και στο 20-25% για τους φορείς πρόνοιας, συνολικά 65 έως 70 εκ ευρώ σε ετήσια βάση. Για το νέο τρόπο λειτουργίας του νέου συστήματος υπό το ΙΚΑ συγκροτείται Επιτροπή η οποία θα έχει ολοκληρώσει το έργο στις 15 Νοεμβρίου έτσι ώστε οι πρώτες δηλώσεις εισφορών από τους εργοδότες να γίνουν το Δεκέμβριο, για την ασφάλιση του προηγούμενου μήνα Νοέμβριο.