Με απόφαση του υπουργού Εργασίας, από την 1η Μαρτίου είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ στο Πληροφοριακό Σύστημα με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ», από εργοδότες που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα εργοδοτών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο, με τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος, «αφενός απαλλάσσονται οι εργοδότες από γραφειοκρατικές διαδικασίες και αγκυλώσεις που επί σειρά ετών αποτελούν τροχοπέδη για την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη, αφετέρου συμβάλλουμε ουσιαστικά στη μάχη κατά της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής».

Ταυτόχρονα, το υπουργείο επισημαίνει ότι δημιουργούνται σημαντικές οικονομίες κλίμακος, διοικητικές και οικονομικές, μειώνονται οι διοικητικές επιβαρύνσεις των επιχειρήσεων και το κόστος συμμόρφωσης των εργοδοτών, ενώ αποδεσμεύεται και σημαντικός αριθμός στελεχών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, οι οποίοι πλέον επικεντρώνονται στα ελεγκτικά τους καθήκοντα.

Συγκεκριμένα, με το ηλεκτρονικό αυτό σύστημα, οι αρμόδιοι φορείς της Πολιτείας, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, έχει πλέον σε ζωντανό χρόνο και σε συνεχή βάση, ακριβή πληροφόρηση και λεπτομερή στοιχεία για: τις ροές απασχόλησης (αναγγελίες προσλήψεων, καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου, λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οικειοθελείς αποχωρήσεις), τη κατηγοριοποίηση των προσλήψεων/απολύσεων ανά τύπο σύμβασης, μέγεθος επιχείρησης, περιφέρεια, την κλαδική εξειδίκευση των νέων προσλήψεων/απολύσεων, τις μετατροπές των συμβάσεων πλήρους ωραρίου σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, την εξέλιξη των επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας και την απορροφητικότητα των προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών του ΑΕΔ κ.λπ.

Με τον τρόπο αυτό παρέχεται επιστημονική τεκμηρίωση προς το υπουργείο Εργασίας, αλλά και τους φορείς άσκησης των πολιτικών του, όπως ο ΟΑΕΔ. Το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» θα αποτελέσει τον κεντρικό μηχανισμό αξιολόγησης και αναβάθμισης των στρατηγικών παρεμβάσεων και πολιτικών του υπουργείου Εργασίας.