Δραματικές επιπτώσεις έχει προκαλέσει η οικονομική κρίση στις βιοτεχνικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με έρευνα που υλοποίησε η εταιρεία ΜΑRC για λογαριασμό του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, 9 στις 10 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση.

Τρεις στις δέκα σκέφτονται μείωση προσωπικού και, μάλιστα, το 18% θεωρεί αναπόφευκτο ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Όπως προκύπτει από την έρευνα σε απόλυτους αριθμούς, οι εν δυνάμει άνεργοι από τις μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις της Αθήνας ανέρχονται στις 18.000.

Πηγή: Ημερησία