Τη λειτουργία του ξεκίνησε το Εξειδικευμένο Γραφείο Υποστηριζόμενης Απασχόλησης (ΕΓΥΑ), το οποίο έχει ως βασικό στόχο την εργασιακή απασχόληση και συμπερίληψη ανθρώπων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος υψηλής και μέσης λειτουργικότητας. Ειδικότερα, η λειτουργία του ΕΓΥΑ υπάγεται στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) «Διαδρομές» και είναι πιλοτική, παρέχοντας, μέσω μιας εξειδικευμένης επιστημονικής ομάδας και των job coaches, στήριξη και καθοδήγηση, με σκοπό την ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα, συνεργάζεται με ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, ώστε να προκύψει το σωστό «ταίριασμα» υποψήφιου και θέσης εργασίας, ενώ παρέχει την απαιτούμενη υποστήριξη και ενημέρωση στο οικογενειακό περιβάλλον των ωφελούμενων.